Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Aktualan broj


Glasilo Future Volumen 1 broj 5-6 prosinac 2018.


Objavljeno 31. prosinca 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_5-6_prosinac_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

B. Dorbić, Lea Zemunović, Tea Zemunović, Emilija Friganović, Elma Temim, Katica Arar
Istraživanje općih saznanja o nekim vrstama trajnica na Mediteranu
A research on common knowledge about some perennial species in the Mediterranean region
Str. 01-12
PDF (preuzimanje)

Branka Stipanović
Stavovi maslinara o podizanju konkurentnosti maslinarstva u Dalmaciji u kontekstu ARISTOIL projekta
Attitudes of olive growers in Dalmatia region about competiveness growth in context of ARISTOIL project
Str. 13-27
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

M. Blažević
Ogled o urbanim i prirodnim vrijednosnicama Šibenika u kontekstu turističke perspektive
An overview of urban and natural values of Šibenik in the context and from tourism perspective
Str. 28-40
PDF (preuzimanje)

J. E. Meeker, Z. Lišnić, B. Dorbić, Emilija Friganović, Ž. Španjol, Zvezda Bogevska
Mogućnosti uporabe nekih jestivih submediteranskih autohtonih i alohtonih vrsta za održive dekorativne vrtove na kršu
Opportunities for use of some edible sub-Mediterranean autochthonous and allochthonous species for sustainable ornamental gardens in karst landscapes
Str. 41-48
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Zdenka Bilušić
Vijesti
News
Str. 49-50

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 51-52


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.

Copyright © gazette-future