Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Arhiva


Glasilo Future Volumen 1 broj 5-6 prosinac 2018.

Objavljeno 31. prosinca 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_5-6_prosinac_2018.pdf


Glasilo Future Volumen 1 broj 4 prosinac 2018.

Objavljeno 31. prosinca 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_4_prosinac_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

B. Dorbić, Sandra Dukić, Emilija Friganović, Margarita Davitkovska,Zvezda Bogevska, Ana Vujošević, Sandra Popović
Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni submediteranskog listopadnog drveća u zimskom razdoblju
Perceptions and attitudes about ornamental characteristics of sub-mediterranean deciduous trees during the winter season
Str. 01-16
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Z. Maričić, L. Maričić
Optimiziranje portfelja s različitim brojem imovine i različitim preferencijama rizika
Portfolio optimization with different number of assets and different risk preferences
Str. 17-30
PDF (preuzimanje)

L. Maričić, Z. Maričić
Utjecaj dodatnih dionica na granice efikasnosti, portfelj s minimalnom varijancom i tangencijalni portfelj
Influence of additional shares on efficiency frontier, minimum variance portfolio and tangential portfolio
Str. 31-44
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Prikaz knjige
Book review
Str. 45-49

B. Dorbić
Društvene vijesti
Social news
Str. 50-52

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 53-54


Glasilo Future Volumen 1 broj 3 kolovoz 2018.

Objavljeno 18. kolovoza 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_3_kolovoz_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

E. Delić, Jasnica Medak, Azra Bakrač, Subha Džafić, B. Dorbić, Berina Muhović
Dendroflora Gradskog parka u Bihaću
Woody Plants in the Bihać City Park
Str. 01-14
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

Martina Rubeša
Digitalne nejednakosti i potencijal za socijalno uključivanje
Digital Inequalities and Potential for Social Inclusion
Str. 15-26
PDF (preuzimanje)

Ančica Sečan Matijaščić
Pravo na privatnost i objavljivanje osobnih podataka, informacija (o) i fotografija maloljetne djece
The Right to Privacy and Publishing of Personal Data, Information (about) and Photographs of Minor Children
Str. 27-59
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Nina Gojić
Prikaz predstave
Play review
Str. 60-63

B. Dorbić
Prikaz knjige
Book review
Str. 64-66

D. Crnogaća, M. Chiabov, Ana Selak
Prikaz radova natječaja
Competition proposals review
Str. 67-73

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 74-75


Glasilo Future Volumen 1 broj 1-2 lipanj 2018.

Objavljeno 30. lipnja 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_1-2_lipanj_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Ivana Vitasović-Kosić
Tradicionalna upotreba samoniklog jestivog bilja na području općine Kršan (Istra, Hrvatska)
Traditional wild food plants used in Kršan municipality (Istria, Croatia)
Str. 01-14
PDF (download)

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

M. Blažević
Crtice iz povijesti poljoprivrede, šumarstva i hortikulture Šibenika (1774.-1941.)
Short review from history of agriculture, forestry and horticulture of Šibenik (1774-1941)
Str. 15-29
PDF (download)

B. Dorbić, Marija Lizatović, Ivna Podrug
Percepcije o ukrasnim vrijednostima i primjeni palmi na Mediteranu
Perceptions of decorative values and application of palms in the Mediterranean
Str. 30-38
PDF (download)

Pregledni rad (scientific review)

Ela Brkić, Nikolina Gaćina
Stevia rebaudiana Bertoni - prirodni funkcionalni zaslađivač
Stevia rebaudiana Bertoni - natural functional sweetener
Str. 39-47
PDF (download)

Stručni rad (professional paper)

Emilija Friganović, Katarina Bilić, Mladenka Šarolić, B. Dorbić
Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda
Energy value and the amounts of nutrients of selected pastry products
Str. 48-55
PDF (download)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Zdenka Bilušić, B. Dorbić
Prikaz konferencije
Review of conference
Str. 56-57

Zdenka Bilušić
Prikaz izložbe
Review of exhibition
Str. 58-62

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 63-64


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.

Copyright © gazette-future