Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Arhiva


Glasilo Future Volumen 4 broj 1 prosinac 2021.

Objavljeno 24. svibnja 2021. godine.

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_1_svibanj_2021.pdf


Glasilo Future Volumen 3 broj 5-6 prosinac 2020.

Objavljeno 31. prosinca 2020. godine.

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_5-6_prosinac_2020.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

D. Kovačević, Lidija Milenković, Dragana Lalević, Lj. Šunić, Z. Ilić
Utjecaj malčiranja na kontrolu korova i agronomska svojstva salate
Effect of malching on weed control and agronomic properties of lettuce
Str. 01–15
PDF (preuzimanje)

Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska, B. Dorbić, V. Tanaskovic, Romina Kabranova
The effect of two different fertilisers on the quality of Viola x wittrockiana Gams. seedlings
Str. 16–22
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

B. Dorbić, Jelena Pavić, Ž. Španjol, Emilija Friganović, Ana Vujošević, Sandra Vuković
Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni različitih kultivara afričke ljubičice (Saintpaulia ionantha L.)
Perceptions and attitudes on ornamental features and the use of different cultivars of african violet (Saintpaulia ionantha L.)
Str. 23–35
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Prikaz radionice (workshop review)
Znanstveno-stručna radionica "Valorizacija starih vrijednih primjeraka drveća"
Scientific-professional workshop "Valorization of old valuable specimens of trees"
Str. 36–37

O. Jašić
Prikaz knjige (book review)
Prikaz knjige: Fadil A. Čerkez, Razvoj zdravstvene ekologije (podnaslov: Fragmenti, bilješke, prilozi i sjećanja)
Book review: Fadil A. Čerkez, Development of health ecology (subtitle: Fragments, notes, contributions and memories)
Str. 38–41

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 42–43


Glasilo Future Volumen 3 broj 4 prosinac 2020.

Objavljeno 31. prosinca 2020. godine.

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_4_prosinac_2020.pdf

SADRŽAJ

Stručni rad (professional paper)

Ana Matin, Tajana Krička, Emilija Friganović, D. Tučić, Mateja Grubor
Tehnologija dorade i skladištenja maka
Poppy processing and storage technology
Str. 01–12
PDF (preuzimanje)

Vesna Židovec, Iva Antić, Ines Han Dovedan, Dubravka Dujmović Purgar
Tehnike i biljne vrste u aranžiranju cvijeća
Techniques and plant species in arrangement of flowers
Str. 13–29
PDF (preuzimanje)

B. Dorbić, Biljana Jurić-Ćivro, Ž. Španjol, Emilija Friganović, Branka Ljevnaić-Mašić, Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska
Ukrasne vrijednosti i inventarizacija povrtnih vrsta u dekorativnim privatnim vrtovima na području grada Knina
Ornamental values and inventorying of vegetable garden plants in decorative private gardens in the territory of the city of Knin
Str. 30–42
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Zdenka Bilušić
Prikaz izložbe (review of exhibition)
Izložba "Blizu neba" autorice Katarine Urem
Exhibition "Near the Sky" by Katarina Urem
Str. 43–45

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 46–47


Glasilo Future Volumen 3 broj 3 prosinac 2020.

Objavljeno 31. prosinca 2020. godine.

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_3_prosinac_2020.pdf

SADRŽAJ

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

S. Nakić, K. Lindov
Motivacija kao čimbenik razvoja ljudskih resursa
Motivation factor of human resources development
Str. 01–16
PDF (preuzimanje)

S. Nakić, Valentina Vinšalek Stipić, Marina Milinković
Upravljanje zalihama kao čimbenik uspješnog poslovanja hrvatskih poduzeća
Inventory management as a factor of successful business of Croatian companies
Str. 17–33
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Ivana Vitasović Kosić, Mirjana Šipek, Nina Šajna
Prikaz studentske terenske nastave na širem području mjesta Plomin (Plominska gora, Hrvatska)
Display of student fieldwork teaching in the wider area of Plomin (Plominska gora, Croatia)
Str. 34–50
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

D. Skejić
Popularan rad (popular article)
Neizvjesnost ocjenjivanja - Koliko objektivno možemo ocjenjivati ptice?
Uncertainty of judging - How objectively can we judging birds?
Str. 51–60

Zdenka Bilušić
Prikaz izložbe (review of exhibition)
Tematska izložba likovnih radova članova OMH u Šibeniku na temu značajnog parkovnog drveća Šibensko-kninske županije
Thematic exhibition of art works by OMH members in Šibenik on the topic of significant park trees of Šibenik-Knin County
Str. 61–63

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 64–65


Glasilo Future Volumen 3 broj 1-2 lipanj 2020.

Objavljeno 30. lipnja 2020. godine.

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_1-2_lipanj_2020.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

M. Bobinac, S. Andrašev, N. Šušić, Andrijana Bauer-Živković, Đ. Jorgić
Elementi rasta stabala talijanske (Alnus cordata /Loisel./ Duby) i crne johe (Alnus glutinosa /L./ Gaertn.) u linijskim nasadima na Fruškoj gori (Srbija)
Growth characteristics of Italian alder (Alnus cordata /Loisel./ Duby) and black alder (Alnus glutinosa /L./ Gaertn.) in linear plantations at Fruška Gora (Serbia)
Str. 01–18
PDF (preuzimanje)

Aleksandra Govedarica-Lučić, S. Pašić, Alma Rahimić, Nikolina Kulina, Vedrana Bogdanović, Nataša Jovanović
Utjecaj gnojidbe i sorte na komponente prinosa salate (Lactuca sativa L.)
Influence of fertilization and variety on components of lettuce yield (Lactuca sativa L.)
Str. 19–29
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

Ivan Tekić
Gospodarska važnost sastojina alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na širem šibenskom primorju
Economic importance of Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) stands in wider Šibenik area
Str. 30–52
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Društvene vijesti i obavijesti (social news and announcements)
Nagrada grada Knina za životno djelo dr. sc. Bogdanu Cvjetkoviću, professoru emeritusu
Knin City Lifetime Achievement Award to dr. sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus
Str. 53–58

B. Dorbić
Društvene vijesti i obavijesti (social news and announcements)
Najava konferencije: "IX međunarodna znanstvena konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju (STED 2020)"
Conference announcement: "IX International Scientific Conference on Social and Technological Development (STED 2020)"
Str. 59–60

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 61–62


Glasilo Future Volumen 2 broj 5-6 prosinac 2019.

Objavljeno 31. prosinca 2019. godine.

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_5-6_prosinac_2019.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Ivana Gašparović, Ž. Španjol, B. Dorbić, I. Tolić, Irena Milčić
Perivoj dvorca Kulmer-Bračak (Republika Hrvatska) – biološko i prostorno vrednovanje
The public garden of the Kulmer-Bračak Castle (The Republic of Croatia) – biological and spatial evaluation
Str. 01–23
PDF (preuzimanje)

Emilija Friganović, Nikolina Tokmakčija, Ančica Sečan Matijaščić, M. Kelava, Mladenka Šarolić, B. Dorbić
Salmonella spp. in RASFF notifications involving Croatia in the period from 01/01/2014 to 31/12/2018
Str. 24–36
PDF (preuzimanje)

T. Svalina, Sara Nasić, M. Šuste, Žana Delić, Emilija Friganović, Mladenka Šarolić, B. Dorbić
Aromatski profil kupinovih vina
Aromatic profile of blackberry wines
Str. 37–47
PDF (preuzimanje)

Mladenka Šarolić, Nikolina Bosnić, Emilija Friganović, Žana Delić, M. Šuste, T. Svalina, B. Dorbić, Z. Marijanović
Kemijska analiza hlapljivih spojeva tradicionalne rakije Anižete s otoka Korčule – Republika Hrvatska
Chemical analysis of volatile compounds of traditional brandy Anižeta from the island of Korčula – Republic of Croatia
Pp. 48–57
PDF (download)

Stručni rad (professional paper)

Doroteja Benko, Ivana Vitasović-Kosić
Primjena utilitarnog i ukrasnog bilja u razdoblju baroka na primjeru dvoraca Hrvatskog Zagorja
Use of utilitarian and ornamental plants in the Baroque period on the example of castles in Hrvatsko Zagorje
Str. 58–70
PDF (preuzimanje)

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 71–72


Glasilo Future Volumen 2 broj 4 prosinac 2019.

Objavljeno 31. prosinca 2019. godine.

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_4_prosinac_2019.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Žana Delić, Ivana Vuković, T. Svalina, M. Šuste, Emilija Friganović, Mladenka Šarolić, B. Dorbić
Isparljivi spojevi vina od maline
Volatile compounds of raspberry wines
Str. 01–09
PDF (preuzimanje)

Emilija Friganović, D. Anić, Ančica Sečan Matijaščić, Mladenka Šarolić, B. Dorbić, Žana Delić, M. Šuste
Ponašanje i stavovi studenata Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu o funkcionalnim napitcima
Behavior and attitudes of students of the Marko Marulić polytechnic of Knin toward functional beverages
Str. 10–20
PDF (preuzimanje)

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

E. Delić, B. Dorbić, Nađa Buturović, Azra Bostandžić, Almina Tahirović
Prikaz modela za održavanje terenske nastave iz primijenjene botanike i ekologije
A presentation of a model for teaching field courses in Applied Botany and Ecology
Str. 21–35
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

B. Dorbić
Sanacija i revitalizacija drvoreda bijelog duda (Morus alba L.) na prostoru luka Vrnaža – Istočni (središnji) dio luke u Šibeniku
Rehabilitation and revitalization of the white mulberry tree (Morus alba L.) in the area of port Vrnaža – East (central) part of the port in Šibenik
Pp. 36–51
PDF (download)

Stručni rad (professional paper)

Ž. Zrno, Ivana Pintur
Elementarne funkcije u poljoprivredi
Elementary functions in agriculture
Str. 52–69
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Zdenka Bilušić
Prikaz izložbe (review of exhibition)
Izložba starih razglednica Šibenika iz fonda Knjižnice
Exhibition of old postcards of Šibenik from the Library's collection
Str. 70–72

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 73–74


Glasilo Future Volumen 2 broj 3 prosinac 2019.

Objavljeno 31. prosinca 2019. godine.

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_3_prosinac_2019.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Zvezda Bogevska, Olga Najdenovska, Marina Stojanova, Monika Stojanova, D. Ristikj
The influence of microbial inoculums on yield and yield components of rocket (Eruca sativa Mill.)
Str. 01–09
PDF (preuzimanje)

Martina Shotaroska, B. Simovski, T. Nikolovski, Katerina Chonevska, I. Minčev, V. Stojanovski
Urban Dendroflora of the Macedonia Park in the City of Skopje, North Macedonia
Str. 10–28
PDF (preuzimanje)

B. Dorbić, Tea Zemunović, Emilija Friganović, Elma Temim, Ž. Španjol, Katica Arar
Stavovi i percepcije kninskih srednjoškolaca o uzgoju i primjeni sobnog bilja
Attitudes and perceptions of the Knin-based secondary school pupils concerning the growing and use of indoor plants
Str. 29–45
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

B. Dorbić, A. Uremović, I. Gugić, Emilija Friganović
Ljekovita i uzgojna saznanja o bademu i orahu
Medicinal and breeding knowledge of almond and walnut
Str. 46–54
PDF (preuzimanje)

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 55–56


Glasilo Future Volumen 2 broj 1-2 lipanj 2019.

Objavljeno 30. lipnja 2019. godine.

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_1-2_lipanj_2019.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Anarma Poprženović, Špela Pezdevšek Malovrh, B. Dorbić, E. Delić
Stavovi o društvenoj funkciji i općem stanju zelenila u Bihaću (Bosna i Hercegovina)
Attitudes on social function and overall status of greenery in the city of Bihać (Bosnia and Herzegovina)
Str. 01–14
PDF (preuzimanje)

Aida Šukalić, Alma Rahimić, Vedrana Komlen, Alma Mičijević, Lamija Aliman
Sadržaj arsena u plodovima nektarine (Prunus persica var. nucipersica schnied.) na području Hercegovine sa procjenom rizika na zdravlje ljudi
The content of arsenic in nectarine fruit (Prunus persica var. nucipersica schnied.) with risk assessment for human health on area of Herzegovina
Str. 15–22
PDF (preuzimanje)

Emilija Friganović, Martina Runje, Sara Ujaković, B. Dorbić, Mladenka Šarolić, Duška Ćurić, Tajana Krička
Senzorska procjena tjestenine obogaćene proteinima konoplje i graška
Sensory evaluation of hemp and pea proteins enriched pasta
Str. 23–43
PDF (preuzimanje)

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

B. Dorbić, Emilija Friganović, Marija Slipčević, Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska, Ana Vujošević
Senzorska procjena različitih oparaka od aromatičnog bilja
Sensory evaluation of different infusions from aromatic herbs
Str. 44–58
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Mladenka Šarolić, J. Roguljić, Emilija Friganović, Žana Delić, B. Dorbić, Marina Torić
Poljički soparnik
"Poljički soparnik"
Str. 59–66
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

S. Kulić
Popularan rad (popular paper)
Kanarinac pjesme slavujar
Song Canary "Slavujar"
Str. 67–71

Zdenka Bilušić
Prikaz konferencije (review of conference)
1. Znanstveno-stručni skup: "Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Submediterana" – 30. ožujka 2019.
1st Scientific-Expert Conference: "Application of Decorative Plants in the Tourist Offer of the Submediterranean" – 30th March 2019
Str. 72–72

B. Dorbić
Društvene vijesti i obavijesti (social news and announcements)
Najava konferencije: "VIII međunarodna znanstvena konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju (STED 2019)"
Conference announcement: "VIII International Conference on Social and Technological Development (STED 2019)"
Str. 73–74

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 75–76


Glasilo Future Volumen 1 broj 5-6 prosinac 2018.

Objavljeno 31. prosinca 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_5-6_prosinac_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

B. Dorbić, Lea Zemunović, Tea Zemunović, Emilija Friganović, Elma Temim, Katica Arar
Istraživanje općih saznanja o nekim vrstama trajnica na Mediteranu
A research on common knowledge about some perennial species in the Mediterranean region
Str. 01-12
PDF (preuzimanje)

Branka Stipanović
Stavovi maslinara o podizanju konkurentnosti maslinarstva u Dalmaciji u kontekstu ARISTOIL projekta
Attitudes of olive growers in Dalmatia region about competiveness growth in context of ARISTOIL project
Str. 13-27
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

M. Blažević
Ogled o urbanim i prirodnim vrijednosnicama Šibenika u kontekstu turističke perspektive
An overview of urban and natural values of Šibenik in the context and from tourism perspective
Str. 28-40
PDF (preuzimanje)

J. E. Meeker, Z. Lišnić, B. Dorbić, Emilija Friganović, Ž. Španjol, Zvezda Bogevska
Mogućnosti uporabe nekih jestivih submediteranskih autohtonih i alohtonih vrsta za održive dekorativne vrtove na kršu
Opportunities for use of some edible sub-Mediterranean autochthonous and allochthonous species for sustainable ornamental gardens in karst landscapes
Str. 41-48
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Zdenka Bilušić
Vijesti
News
Str. 49-50

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 51-52


Glasilo Future Volumen 1 broj 4 prosinac 2018.

Objavljeno 31. prosinca 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_4_prosinac_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

B. Dorbić, Sandra Dukić, Emilija Friganović, Margarita Davitkovska,Zvezda Bogevska, Ana Vujošević, Sandra Popović
Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni submediteranskog listopadnog drveća u zimskom razdoblju
Perceptions and attitudes about ornamental characteristics of sub-mediterranean deciduous trees during the winter season
Str. 01-16
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Z. Maričić, L. Maričić
Optimiziranje portfelja s različitim brojem imovine i različitim preferencijama rizika
Portfolio optimization with different number of assets and different risk preferences
Str. 17-30
PDF (preuzimanje)

L. Maričić, Z. Maričić
Utjecaj dodatnih dionica na granice efikasnosti, portfelj s minimalnom varijancom i tangencijalni portfelj
Influence of additional shares on efficiency frontier, minimum variance portfolio and tangential portfolio
Str. 31-44
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Prikaz knjige
Book review
Str. 45-49

B. Dorbić
Društvene vijesti
Social news
Str. 50-52

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 53-54


Glasilo Future Volumen 1 broj 3 kolovoz 2018.

Objavljeno 18. kolovoza 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_3_kolovoz_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

E. Delić, Jasnica Medak, Azra Bakrač, Subha Džafić, B. Dorbić, Berina Muhović
Dendroflora Gradskog parka u Bihaću
Woody Plants in the Bihać City Park
Str. 01-14
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

Martina Rubeša
Digitalne nejednakosti i potencijal za socijalno uključivanje
Digital Inequalities and Potential for Social Inclusion
Str. 15-26
PDF (preuzimanje)

Ančica Sečan Matijaščić
Pravo na privatnost i objavljivanje osobnih podataka, informacija (o) i fotografija maloljetne djece
The Right to Privacy and Publishing of Personal Data, Information (about) and Photographs of Minor Children
Str. 27-59
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Nina Gojić
Prikaz predstave
Play review
Str. 60-63

B. Dorbić
Prikaz knjige
Book review
Str. 64-66

D. Crnogaća, M. Chiabov, Ana Selak
Prikaz radova natječaja
Competition proposals review
Str. 67-73

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 74-75


Glasilo Future Volumen 1 broj 1-2 lipanj 2018.

Objavljeno 30. lipnja 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_1-2_lipanj_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Ivana Vitasović-Kosić
Tradicionalna upotreba samoniklog jestivog bilja na području općine Kršan (Istra, Hrvatska)
Traditional wild food plants used in Kršan municipality (Istria, Croatia)
Str. 01-14
PDF (download)

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

M. Blažević
Crtice iz povijesti poljoprivrede, šumarstva i hortikulture Šibenika (1774.-1941.)
Short review from history of agriculture, forestry and horticulture of Šibenik (1774-1941)
Str. 15-29
PDF (download)

B. Dorbić, Marija Lizatović, Ivna Podrug
Percepcije o ukrasnim vrijednostima i primjeni palmi na Mediteranu
Perceptions of decorative values and application of palms in the Mediterranean
Str. 30-38
PDF (download)

Pregledni rad (scientific review)

Ela Brkić, Nikolina Gaćina
Stevia rebaudiana Bertoni - prirodni funkcionalni zaslađivač
Stevia rebaudiana Bertoni - natural functional sweetener
Str. 39-47
PDF (download)

Stručni rad (professional paper)

Emilija Friganović, Katarina Bilić, Mladenka Šarolić, B. Dorbić
Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda
Energy value and the amounts of nutrients of selected pastry products
Str. 48-55
PDF (download)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Zdenka Bilušić, B. Dorbić
Prikaz konferencije
Review of conference
Str. 56-57

Zdenka Bilušić
Prikaz izložbe
Review of exhibition
Str. 58-62

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 63-64


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.

Copyright © gazette-future