Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

NOVOSTI


Edukacija srednjoškolaca o požarima i njihovom utjecaju na okoliš

Šibenik, 20. i 21. listopada 2022.

       20. i 21. listopada 2022., Udruga Futura uspješno je provela projekt financiran donacijom HEP-a: "S HEP-om do razumijevanja požara i njegovog utjecaja na okoliš" - u drugom i trećem razredu Ekonomske škole Šibenik.Najava: "Radionica ~ Samonikle ukrasne vrste za rez i aranžiranje"

       Petak - Subota, 21. - 22. svibnja 2021. godine
       Šibenik - Republika Hrvatska

OGRANAK MATICE HRVATSKE U ŠIBENIKU
i
STRUČNO-ZNANSTVENA UDRUGA FUTURA

pozivaju vas na

"Radionicu ~ Samonikle ukrasne vrste za rez i aranžiranje"

21. i 22. svibnja 2021. u Gradskoj knjižnici "Jurja Šižgorića" u Šibeniku


21. 05. 2021., petak

17:00
Otvorenje znanstveno-popularne radionice Aranžmani od mediteranskog bilja.

17:30 - 19:30
Radionica Samonikle ukrasne vrste za rez i aranžiranje.
Voditelji radionice: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. i Vinka Karađole, struč. nast.

19:30 - 20:00
Diskusija i evaluacija.

22. 05. 2021., subota

10:00 - 10:30
Prizemlje i 1. kat izložba cvjetnih aranžmana nastalih nastalih na radionici
i likovne izložbe članova OMH u Šibeniku i gostiju Cvit u kamenu.

10:30 - 11:15
Radionica kolažiranja prešanog cvijeća.
Voditeljica radionice: Janja Parać.

11:15 - 12:00
Radionica izrade kreativnih herbarija.
Voditelji radionice: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. i Antonia Dorbić, mag. art. kip.

12:00 - 12:30
Poetski recital članova Ogranka i gostiju Cvit u kamenu. Podjela certifikata.Organizatori:

OMH u Šibeniku (Republika Hrvatska) i Stučno - znanstvena udruga Futura (Republika Hrvatska).

Pokrovitelj:

TZ Grada Šibenika (Republika Hrvatska).Najava: "VIII međunarodna znanstvena konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju (STED 2019)"

       Petak - Subota, 08. - 09. studenoga 2019. godine
       Trebinje - Bosna i Hercegovina

UNIVERZITET PIM BANJA LUKA, BOSNA I HERCEGOVINA
FAKULTET ZA MENADŽMENT HERCEG NOVI, CRNA GORA
VISOKA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, ŠABAC, SRBIJA
i
STRUČNO-ZNANSTVENA UDRUGA FUTURA, ŠIBENIK, HRVATSKA

pozivaju vas na

VIII međunarodnu znanstvenu konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju

"STED 2019"

Petak - Subota, 08. - 09. studenoga 2019. godine

Hotel Leotar, Trebinje - Bosna i Hercegovina

cilj i teme konferencije
upute autorima
smještaj
kotizacija
program

Organizator:

Univerzitet PIM Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Suorganizatori:

Fakultet za menadžment Herceg Novi, Crna Gora,
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac, Srbija
i
Stručno-znanstvena udruga FUTURA, Šibenik, Hrvatska.

organizacijski odbor
znanstveni odbor


Najava: 1. znanstveno-stručni skup "Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Submediterana"

       Subota, 30. ožujka 2019. u 09:30 sati
       Šibenik - Republika Hrvatska

OGRANAK MATICE HRVATSKE U ŠIBENIKU
i
STRUČNO-ZNANSTVENA UDRUGA FUTURA

pozivaju vas na

1. znanstveno-stručni skup

"Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Submediterana"

Subota, 30. ožujka 2019. u 09:30 sati

Šibenik - Republika Hrvatska


09:30
Otvaranje skupa i pozdrav dobrodošlice.

09:45
Otvaranje izložbe akvarela članova OMH u Šibeniku.

10:00 - 10:20
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.
PREDAVANJE: "Ukrasno bilje u ozelenjivanju javnih gradskih prostora na Submediteranu".

10:20 - 10:30
Berina Muhović, bsc. gen i bioing.
PREDAVANJE: "Primjena vrsta iz por. Fabaceae i Mimosaceae u ukrasnoj hortikulturi na Submediteranu".

10:30 - 10:40
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred., Ivan Gugić i Andrej Uremović.
PREDAVANJE: "Ljekovita i uzgojna saznanja o orahu i bademu".

10:40 - 10:50
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred., Jelena Pavić i Marija Tarle
PREDAVANJE: "Ljekovita i uzgojna saznanja o smilju".

10:50 - 11:00
Emilija Friganović, v. pred.
PREDAVANJE: "Uporaba aromatičnog bilja iz submediteranskog klimata u prehrambenoj industriji".

11:10 - 11:20
Emir Delić
PREDAVANJE: "Uzgoj i primjena paulovnije (Paulownia tomentosa Siebold & Zucc.) na Submediteranu".

11:20 - 11:40
Rasprava.

11:40 - 12:00
Kulturno umjetnički program članova Ogranka Matice hrvatske u Šibeniku.

12:00 - 12:15
Vinka Karadžole, struč. nast.
PREDAVANJE: "Suvremeni dizajn ukrasnih aranžmana s nekim submediteranskim vrstama".

12:15 - 12:35
Zaključci sa skupa, vrednovanje i podjela certifikata za sudjelovanje.

12:35 - 16:00
Stručni obilazak šibenskih zelenih površina (voditelj: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.).Organizatori:

OMH u Šibeniku (Republika Hrvatska) i Stučno - znanstvena udruga Futura (Republika Hrvatska).

Suorganizator:

TZ Grada Šibenika (Republika Hrvatska).

Organizacijski i programski odbor:

Zdenka Bilušić, prof. (Ogranak Matice hrvatske u Šibeniku - Republika Hrvatska) - predsjednica organizacijskog odbora,
Emilija Friganović, dipl. ing. preh. teh., v. pred. (Udruga Futura - Šibenik - Republika Hrvatska) - članica,
Dino Karađole, dipl. oec. (Turistička zajednica Grada Šibenika - Republika Hrvatska) - član,
Ančica Sečan, mag. act. soc. (Udruga Futura - Šibenik - Republika Hrvatska) - članica;
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. (Udruga Futura - Šibenik - Republika Hrvatska) - predsjednik programskog odbora,
Mr. sc. Milivoj Blažević (Šibenik - Republika Hrvatska) - član,
Antonia Dorbić, mag. art. kip. (Udruga Futura - Šibenik - Republika Hrvatska) - članica,
Berina Muhović, bsc. gen. i bioing. (Sarajevo - Bosna i Hercegovina) - članica,
Emir Delić, bsc. šum. (Bihać - Bosna i Hercegovina) - član.


Održan 1. znanstveno-stručni skup: "Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Mediterana"

Šibenik, 09. lipnja 2018.

       Dana 09. lipnja 2018. godine, u Dvorani Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik, održan je 1. znanstveno-stručni skup: "Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Mediterana".

  • Šibenik ~ 09. lipnja 2018.Šibenik ~ 09. lipnja 2018.
  • Šibenik ~ 09. lipnja 2018.Šibenik ~ 09. lipnja 2018.
  • Šibenik ~ 09. lipnja 2018.Šibenik ~ 09. lipnja 2018.
  • Šibenik ~ 09. lipnja 2018.Šibenik ~ 09. lipnja 2018.


Najava: 1. znanstveno-stručni skup: "Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Mediterana"

       Subota, 09. lipnja 2018. u 09:30 sati
       Dvorana Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik

OGRANAK MATICE HRVATSKE U ŠIBENIKU
i
STRUČNO-ZNANSTVENA UDRUGA FUTURA

pozivaju vas na

1. znanstveno-stručni skup

"Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Mediterana"

Subota, 09. lipnja 2018. u 09:30 sati

Dvorana Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik


09:30
Otvaranje skupa i pozdrav dobrodošlice.

09:45
Otvarenje izložbe akvarela članova OMH u Šibeniku.

10:00 - 10:20
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.
PREDAVANJE: "Ukrasno bilje u ozelenjivanju javnih gradskih prostora Šibensko-kninske županije".

10:20 - 10:30
Ante Vrcić
PREDAVANJE: "Menadžment komunalnih usluga - održavanje zelenih površina".

10:30 - 10:40
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred., Marija Lizatović i Ivna Podrug
PREDAVANJE: "Percepcije o ukrasnim vrijednostima i primjeni palmi na Mediteranu".

10:40 - 10:50
Ante Djaković i Marko Sentić
PREDAVANJE: "Percepcije o ukrasnim vrijednostima i primjeni geofita".

, 10:50 - 11:00
Emilija Friganović, v. pred.
PREDAVANJE: "Uporaba aromatičnog bilja s krša u prehrambenoj industriji".

11:10 - 11:20
Nikolina Gaćina, v. pred.
PREDAVANJE: "Trnina (Prunus spinosa L.)- ukrasna i ljekovita autohtona vrsta".

11:20 - 11:40
Rasprava.

11:40 - 12:00
Kulturno umjetnički program članova Ogranka Matice hrvatske u Šibeniku.

12:00 - 12:30
Vinka Karadžole, struč. nast.
PREDAVANJE: "Suvremeni dizajn ukrasnih aranžmana s autohtonim mediteranskim vrstama".

12:30 - 13:00
Zaključci sa skupa, vrednovanje i podjela certifikata za sudjelovanje.

13:00 - 16:00
Stručni obilazak šibenskih zelenih površina (voditelj: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.).Organizatori:

OMH u Šibeniku i Stučno - znanstvena udruga Futura.

Suorganizator:

TZ Grada Šibenika.

Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.

Copyright © gazette-future