Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

O ČASOPISU


U stručno-znanstvenom časopisu "Glasilo Future" mogu se iznijeti rezultati znanstvenih i stručnih istraživanja iz biotehničkih znanosti (poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma i biotehnologije, kao i radovi s interdisciplinarnim karakterom). Također se za objavu prihvaćaju i ostale kategorije radova (In memoriam, bibliografski prikazi, prikazi knjiga, časopisa i održanih konferencija, novosti u struci, popularni znanstveni radovi, polemike i dr.). Za objavu se prednost daje aktualnim istraživanjima izvedenim u posljednje tri do četiri godine. Preporuča se i objava radova sa studentima preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija u zemlji i inozemstvu. Također, preporuča se i objava radova na engleskom jeziku. 60 % radova po dvobroju predviđeno je za radove sa znanstvenim karakterom, a ostali su svrstani u stručne i ostale. Potencijalni radovi za objavu moraju (minimalno) po kvaliteti odgovarati standardima objave u Cab-bazi (A2-kategorija). Časopis izlazi u elektroničkom izdanju dva puta godišnje, a predviđena su i dva interdisciplinarna specijalna izdanja tijekom godine iz STEM i ostalih znanstvenih/umjetničkih područja. Od samih početaka ćemo nastojati da naš časopis što prije bude kategoriziran i uveden u različite relevantne znanstvene baze. Urednički odbor je sastavljen od eminentnih domaćih i inozemnih znanstvenika s različitih visokoškolskih ustanova iz biotehničkog područja. U časopisu su svi radovi recenzirani od strane dva neovisna stručnjaka s doktoratom znanosti iz područja tematike rada. U pojedinim slučajevima jedan od recenzenata može biti magistar struke/znanosti koji se usko bavi dotičnom tematikom. Recenzije radova (bez navođenja imena autora) će biti provedene u najkraćem mogućem roku (do 3 tjedna) i po zahtjevu autora mogu se odmah izdati certifikati o njihovom prihvaćanju.

Glavni i odgovorni urednik: doc. dr. sc. Boris Dorbić.

https://doi.org/10.32779/gf


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.

Copyright © gazette-future