Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Emilija Friganović, Katarina Bilić, Mladenka Šarolić, Boris Dorbić


Glasilo Future Volumen 1 broj 1-2 lipanj 2018. / Gazette Future Volume 1 number 1-2 June 2018


Objavljeno 30. lipnja 2018. godine. / Published on June 30, 2018.

https://doi.org/10.32779/gf.1.1-2.5

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 60/63

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_1-2_lipanj_2018.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda


Energy value and the amounts of nutrients of selected pastry products

Str./Pp. 48-55

Autori(ce)/Authors

Emilija Friganović, Katarina Bilić, Mladenka Šarolić, Boris Dorbić

Sažetak

Za pet slastičarskih proizvoda na bazi prhkog, lisnatog, dizanog, kuhano-pečenog i biskvitnog tijesta u ponudi hotelske kuće na području Šibensko-kninske županije prikupljeni su podaci za izračun ukupne energetske vrijednosti proizvoda na 100 grama proizvoda i na jedinicu konzumacije proizvoda, te količine hranjivih tvari na 100 grama proizvoda i na jedinicu konzumacije proizvoda, metodom tzv. "izračuna receptom". Prema rezultatima, slastičarski proizvodi mogu već po jedinici konzumacije proizvoda zadovoljiti čak 25 % dnevnih potreba odrasle osobe za energijom, do 63 % preporučenog dnevnog unosa zasićenih masnih kiselina za odraslu osobu, do 52 % preporučenog dnevnog unosa šećera za odraslu osobu, te do 13 % preporučenog dnevnog unosa soli za odraslu osobu, no na udio pojedinih hranjivih tvari u proizvodu može se utjecati promjenom sirovinskog sastava proizvoda. S obzirom na ograničenja izračuna receptom, preporuča se za navedene proizvode odrediti sadržaj hranjivih tvari laboratorijskom analizom, te usporediti vrijednosti.

Ključne riječi: označavanje hrane, energetska vrijednost, količina hranjivih tvari, slastičarski proizvodi.

Abstract

For five pastry products on a base of short dough, puff dough, yeast dough, choux pastry dough and sponge dough offered by hotel house in Šibenik-Knin County, data were collected for calculating the total energy value of the product per 100 grams of product and per consumption unit of the product and the quantity of nutrients per 100 grams of product and per consumption unit of the product, by "recipe calculation" method. According to the results, pastry products can satisfy up to 25 % of daily reference intake of energy for adults, up to 63 % of the daily reference intake of saturated fatty acids for adults, up to 52 % of the daily reference intake of sugars for adults and up to 13 % of the daily reference intake of salt for adults, but the share of individual nutrients in the product may be affected by changing the raw material composition of the product. Due to limitations of the recipe calculation, it is recommended for specified products to determine nutrient content by laboratory analysis and compare the values.

Key words: food labelling, energy value, amount of nutrients, pastry products.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_1-2_lipanj_2018_Friganovic_Bilic_Sarolic_Dorbic.pdf

Citiranje/Citation

Friganović, E., Bilić, K., Šarolić, M., Dorbić, B. (2018). Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda. Glasilo Future, 1(1-2), 48-55.
/
Friganović, E., Bilić, K., Šarolić, M., Dorbić, B. (2018). Energy value and the amounts of nutrients of selected pastry products. Glasilo Future, 1(1-2), 48-55.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future