Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Mladenka Šarolić, Josip Roguljić, Emilija Friganović, Žana Delić, Boris Dorbić, Marina Torić


Glasilo Future Volumen 2 broj 1-2 lipanj 2019. / Gazette Future Volume 2 number 1-2 June 2019


Objavljeno 30. lipnja 2019. godine. / Published on June 30, 2019.

https://doi.org/10.32779/gf.2.1-2.5

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 630/610
UDK 502.1
UDK 008

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_1-2_lipanj_2019.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Poljički soparnik


"Poljički soparnik"

Str./Pp. 59–66

Autori(ce)/Authors

Mladenka Šarolić, Josip Roguljić, Emilija Friganović, Žana Delić, Boris Dorbić, Marina Torić

Sažetak

U današnjem vremenu brzog razvoja te gotovo svakodnevnih promjena i napretka stari običaji i tradicijske vrijednosti padaju u zaborav te se javlja potreba za zaštitom tradicijske i nematerijalne kulturne baštine. Turizam u našem kraju kontinuirano napreduje i postaje glavnim motorom našeg gospodarstva. Cilj ovog rada je predstaviti vrijedan tradicijski hrvatski prehrambeni proizvod - Poljički soparnik, pekarski proizvod izrađen od mekog pšeničnog brašna, blitve, crvenog luka, maslinovog ulja, češnjaka, soli i vode. U prošlosti je soparnik bio jedno od osnovnih jela i poznat samo u krajevima Poljica, a danas kao zaštićen proizvod svjedoči o nekadašnjem načinu života na selu te uopće o kulturi stola kao neizostavnom dijelu ukupne nacionalne kulture. Od proizvoda za siromašne postao je prepoznatljivi brend, te se nudi na svim kulturnim ili gastronomskim događanjima širom Dalmacije i Lijepe naše.

Ključne riječi: poljički soparnik, tradicijski proizvodi, kvaliteta, zaštita.

Abstract

In today's time of rapid development and almost daily change and progress, old traditions and traditional values fall into oblivion, and there is a need to protect traditional and intangible cultural heritage. Tourism in our region is continually advancing and becoming the main engine of our economy. The aim of this paper is to present a valuable traditional Croatian food product - "Poljički soparnik", a bakery product made from finely ground wheat flour, chard, red onion, olive oil, garlic, salt and water. In the past, the "soparnik" was one of the basic dishes and only known in the Poljica regions, and today, as a protected product, it attests to the former way of life in the rural regions and to the table culture as an indispensable part of the total national culture. From the products for the poor it has become a recognizable brand, and it is offered on all cultural or gastronomic events throughout Dalmatia and Croatia.

Key words: poljički soparnik, traditional products, quality, protection.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_1-2_lipanj_2019_Sarolic_Roguljic_Friganovic_Delic_Dorbic_Toric.pdf

Citiranje/Citation

Šarolić, M., Roguljić, J., Friganović, E., Delić, Ž., Dorbić, B., Torić, M. (2019). Poljički soparnik. Glasilo Future, 2(1-2), 59–66.
/
Šarolić, M., Roguljić, J., Friganović, E., Delić, Ž., Dorbić, B., Torić, M. (2019). "Poljički soparnik". Glasilo Future, 2(1-2), 59–66.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future