Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Aida Šukalić, Alma Rahimić, Vedrana Komlen, Alma Mičijević, Lamija Aliman


Glasilo Future Volumen 2 broj 1-2 lipanj 2019. / Gazette Future Volume 2 number 1-2 June 2019


Objavljeno 30. lipnja 2019. godine. / Published on June 30, 2019.

https://doi.org/10.32779/gf.2.1-2.2

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 630/610
UDK 502.1
UDK 008

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_1-2_lipanj_2019.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Sadržaj arsena u plodovima nektarine (Prunus persica var. nucipersica Schnied.) na području Hercegovine sa procjenom rizika na zdravlje ljudi


The content of arsenic in nectarine fruit (Prunus persica var. nucipersica Schnied.) with risk assessment for human health on area of Herzegovina

Str./Pp. 15–22

Autori(ce)/Authors

Aida Šukalić, Alma Rahimić, Vedrana Komlen, Alma Mičijević, Lamija Aliman

Sažetak

U radu su prikazani rezultati utvrđivanja sadržaja arsena u plodovima dvije sorte nektarina na tri lokacije Hercegovine (Mostar, Čapljina i Stolac) tijekom 2015. i 2016. godine. Nakon utvrđivanja sadržaja arsena u plodovima nektarina, uradio se proračun procjene rizika proračunom nekancerogenog indeksa opasnosti (Hazard Quotient Index, HQI; Indeks koeficijenta opasnosti). Na istraživanim lokacijama uzgajane su dvije sorte nektarina (Big Top i Caldesi 2000). Sadržaj arsena u 2015. godini je utvrđen samo na lokaciji Stolac. U 2016. godini na svim lokacijama je bio ispod LQO (Limit of Quantification, Granica kvantifikacije). Procjenom dnevnog unosa (Estimated daily intake, EDI) i tjednog unosa (Estimated weekly intake, EWI) arsena navedenim sortama nektarina utvrđeno je da nema akutnog ni kroničnog rizika na zdravlje ljudi.

Ključne riječi: arsen, nektarine, rizik, zdravlje ljudi.

Abstract

The paper presents the results of determining the content of arsenic in the fruits of two nectarine varieties at three locations of Herzegovina (Mostar, Čapljina and Stolac) during 2015 and 2016. After determining the content of arsenic in the fruits of nectarine, the Hazard Quotient Index (HQI) calculation was calculated. The research was carried out at three locations in Herzegovina (Mostar, Čapljina, and Stolac), where nectarine cultivars ('Big Top’ and ‘Caldesi 2000’) were cultivated. The content of arsenic on location Stolac were determinate in 2015. In 2016. the content of arsenic were under LQO at all location. Estimated daily intake (EDI) and estimated weekly intake (EWI) values of arsenic in the studied nectarine varieties showed no acute or chronic risk for human health.

Key words: arsenic, nectarines, risk assessment, human health.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_1-2_lipanj_2019_Sukalic_Rahimic_Komlen_Micijevic_Aliman.pdf

Citiranje/Citation

Šukalić, A., Rahimić, A., Komlen, V., Mičijević, A., Aliman, L. (2019). Sadržaj arsena u plodovima nektarine (Prunus persica var. nucipersica Schnied.) na području Hercegovine sa procjenom rizika na zdravlje ljudi. Glasilo Future, 2(1-2), 15–22.
/
Šukalić, A., Rahimić, A., Komlen, V., Mičijević, A., Aliman, L. (2019). The content of arsenic in nectarine fruit (Prunus persica var. nucipersica Schnied.) with risk assessment for human health on area of Herzegovina. Glasilo Future, 2(1-2), 15–22.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future