Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Boris Dorbić, Andrej Uremović, Ivan Gugić, Emilija Friganović


Glasilo Future Volumen 2 broj 3 prosinac 2019. / Gazette Future Volume 2 number 3 December 2019


Objavljeno 31. prosinca 2019. godine. / Published on December 31, 2019.

https://doi.org/10.32779/gf.2.3.4

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_3_prosinac_2019.pdf

Pregledni rad (scientific review)

Naslov/Title

Ljekovita i uzgojna saznanja o bademu i orahu


Medicinal and breeding knowledge of almond and walnut

Str./Pp. 46–54

Autori(ce)/Authors

Boris Dorbić, Andrej Uremović, Ivan Gugić, Emilija Friganović

Sažetak

Iako je medicina napredovala, liječenje ljekovitim biljem i danas ima sve veću ulogu i značaj u životima ljudi. Proizvodnja lupinastog voća na malim ekstenzivnim voćnjacima i okućnicama dio je naše tradicije. U mediteranskom području uspješno se mogu uzgajati orah i badem. Orah i badem su izuzetno vrijedne ljekovite biljke/voćke i mogu se koristiti na više načina. Prilikom izrade rada u svrhu primarnih podataka korišteno je anketno istraživanje koje je provedeno na području grada Knina, okolice i ostalih susjednih gradova. Za sekundarne podatke korištene su stručne i znanstvene publikacije i radovi. Cilj anketnog istraživanja bilo je istražiti percepcije i stavove ispitanika o ljekovitim i uzgojnim saznanjima o bademu i orahu. Anketno istraživanje je provedeno tijekom studenog 2018. godine. Rezultati su pokazali da više od polovine ispitanika ima saznanja o nekim uzgojnim i agro-ekološkim zahtjevima oraha. Ovisno o pitanju ispitanici uglavnom poznaju agro-ekološke zahtjeve badema. U većoj mjeri ispitanici poznaju i nutritivne vrijednosti ploda oraha i badema te njegovu ljekovitost. Dobiveni rezultati se mogu koristiti prilikom popularizacije uzgoja oraha i badema na dalmatinskom području ili Zagori kao i trendovima njihove uporabe u prehrani.

Ključne riječi: ljekovitost, uzgoj, saznanja, orah i badem.

Abstract

Although medicine has advanced, medicinal herbs still play an increasing role and importance in people's lives. Production of nuts in small extensive orchards and gardens is part of our tradition. Walnut and almond can be successfully grown in the Mediterranean area. Walnuts and almonds are extremely valuable medicinal plants / fruits and can be used in many ways. In compiling the paper,to obtain primary data, a survey was conducted that was carried out in the area of Knin, the surrounding area and other neighboring cities. For secondary data, professional and scientific publications and papers were used. The aim of the survey was to investigate respondents' perceptions and attitudes about the knowledge of using almond and walnut for the purposes of healing and breeding. The survey was conducted during November 2018. The results showed that more than half of the respondents had knowledge of some of the breeding and agro-ecological requirements of walnuts. Depending on the question, respondents generally know the agro-ecological requirements of almonds. To a greater extent, respondents are also aware of the nutritional value of walnut and almond fruit and its healing properties. The results obtained can be used to popularize the cultivation of walnuts and almonds in the Dalmatian area or the area of Zagora and as well as trends of their use in the diet.

Key words: medicinal, breeding, knowledge, walnut and almond.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_3_prosinac_2019_Dorbic_Uremovic_Gugic_Friganovic.pdf

Citiranje/Citation

Dorbić, B., Uremović, A., Gugić, I., Friganović, E. (2019). Ljekovita i uzgojna saznanja o bademu i orahu. Glasilo Future, 2(3), 46–54.
/
Dorbić, B., Uremović, A., Gugić, I., Friganović, E. (2019). Medicinal and breeding knowledge of almond and walnut. Glasilo Future, 2(3), 46–54.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future uses cookies (and) by continuing to browse, you consent to the use of cookies.

Copyright © gazette-future