Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Stanislav Nakić, Kemal Lindov


Glasilo Future Volumen 3 broj 3 prosinac 2020. / Gazette Future Volume 3 number 3 December 2020


Objavljeno 31. prosinca 2020. godine. / Published on December 31, 2020.

https://doi.org/10.32779/gf.3.3.1

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_3_prosinac_2020.pdf

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

Naslov/Title

Motivacija kao čimbenik razvoja ljudskih resursa


Motivation factor of human resources development

Str./Pp. 01–16

Autori(ce)/Authors

Stanislav Nakić, Kemal Lindov

Sažetak

Menadžment ljudskih resursa od izuzetne važnosti je za uspješno poslovanje svake organizacije. Da bih menadžment resursa opravdao ulogu u poslovanju važan čimbenik je motivacija ljudskih resursa. Ovaj rad se bavio istraživanjem motivacije ljudskih resursa u 120 organizacija u Federaciji BiH, primjenom induktivne i deduktivne metode, metode analize, apstrakcije, deskripcije… Cilj istraživanja bio je dokazati da su ljudski resursi i njihova motivacija bitan čimbenik poslovanja i ostvarenja pozitivnih poslovnih rezultata. Logičnim i analitičkim postupkom potvrđene su hipoteze istraživanja:-74% ispitanika smatra da je nužna potreba motivacije ljudskih resursa, -53,7% ispitanika smatra da njihova poduzeća trebaju znatno više ulagati u edukaciju, obrazovanje i obuku zaposlenih,-40,5% ispitanika mišljenja je da će zadovoljni radnici bolje i kvalitetnije obavljati radne zadatke,-50,7% ispitanika zna da poduzeće ima jasnu strategiju motivacije ljudskih resursa.

Ključne riječi: motivacija, strategije motivacije, pozitivno iskustvo, kvaliteta posla.

Abstract

Human resource management is extremely important for the successful operation of any organization. In order for resource management to justify its role in business, an important factor is the motivation of human resources. This paper investigated the motivation of human resources in 120 organizations in the Federation of BiH, the application of inductive and deductive methods, methods of analysis, abstraction, description… The aim of the study was to prove that human resources and their motivation are important factors in achieving positive business results. The logical and analytical procedure confirmed the research hypotheses:-74% of respondents believe that the need to motivate human resources is necessary,-53.7% of respondents believe that their companies should invest significantly more in education, training and employee training, -40.5% of respondents are of the opinion that satisfied workers will perform work tasks better and with better quality,-50.7% of respondents know that the company has a clear strategy for motivating human resources.

Key words: motivation, motivation strategies, positive experience, quality of work.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_3_prosinac_2020_Nakic_Lindov.pdf

Citiranje/Citation

Nakić, S., Lindov, K. (2020). Motivacija kao čimbenik razvoja ljudskih resursa. Glasilo Future, 3(3), 01-16.
/
Nakić, S., Lindov, K. (2020). Motivation factor of human resources development. Glasilo Future, 3(3), 01-16.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future