Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Boris Dorbić, Biljana Jurić-Ćivro, Željko Španjol, Emilija Friganović, Branka Ljevnaić-Mašić, Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska


Glasilo Future Volumen 3 broj 4 prosinac 2020. / Gazette Future Volume 3 number 4 December 2020


Objavljeno 31. prosinca 2020. godine. / Published on December 31, 2020.

https://doi.org/10.32779/gf.3.4.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_4_prosinac_2020.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Ukrasne vrijednosti i inventarizacija povrtnih vrsta u dekorativnim privatnim vrtovima na području grada Knina


Ornamental values and inventorying of vegetable garden plants in decorative private gardens in the territory of the city of Knin

Str./Pp. 30–42

Autori(ce)/Authors

Boris Dorbić, Biljana Jurić-Ćivro, Željko Španjol, Emilija Friganović, Branka Ljevnaić-Mašić, Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska

Sažetak

Povrtne vrste su oduvijek bile sastavni dio ukrasnog vrta. One vrtu daje karakteristike ležernosti, a ujedno su i korisno te dekorativne ukoliko se ispravno ukomponiraju u vrtnu površinu. U radu je prikazan značaj i važnost povrtnjaka kao sastavnog djela vrta, kao i ukrasne karakteristike pojedinih povrtnih kultura. U istraživačkom dijelu rada obavljena je inventarizacija povrtnih kultura u privatnim ukrasnim vrtovima na području grada Knina. Taksonomskom analizom obuhvaćeno je 20 svojti i to kritosjemenjače, sve svojte, među kojima su dvosupnice (16; 80 %) u većoj mjeri zastupljenije od jednosupnica (4; 20 %), a svrstane su u devet porodica. S najvećim brojem vrsta ističe se porodica Solanaceae (4 vrste).

Ključne riječi: povrtne vrste, ukrasne karakteristike, privatni vrtovi, inventarizacija, Knin.

Abstract

Vegetable garden plants have always been an integral part of decorative gardens. They provide the garden with features of casualness, while simultaneously also being useful and ornamental if they are properly incorporated into the garden area. The paper presents the significance and the importance of vegetable garden as an integral part of the garden, as well as ornamental characteristics of individual vegetable garden plant types. The research segment of the paper provides inventorying of vegetable garden plant types in decorative private gardens in the territory of the city of Knin. Taxonomic analysis included 20 plant species, i.e. Angiospermae, all the species, which also includes Dicotyledonae (16; 80 %), whose share is higher than that of Monocotyledonae (4; 20 %) and they have been grouped in nine families. It is important to highlight the plant family Solanaceae that has the largest number of species (4 species).

Key words: garden plants, ornamental characteristics, private gardens, inventorying, Knin.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_4_prosinac_2020_Dorbic_Juric-Civro_Spanjol_Friganovic_Ljevnaic-Masic_Davitkovska_Bogevska.pdf

Citiranje/Citation

Dorbić, B., Jurić-Ćivro, B., Španjol, Ž., Friganović, E., Ljevnaić-Mašić, B., Davitkovska, M., Bogevska, Z. (2020). Ukrasne vrijednosti i inventarizacija povrtnih vrsta u dekorativnim privatnim vrtovima na području grada Knina. Glasilo Future, 3(4), 30–42.
/
Dorbić, B., Jurić-Ćivro, B., Španjol, Ž., Friganović, E., Ljevnaić-Mašić, B., Davitkovska, M., Bogevska, Z. (2020). Ornamental values and inventorying of vegetable garden plants in decorative private gardens in the territory of the city of Knin. Glasilo Future, 3(4), 30–42.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future uses cookies (and) by continuing to browse, you consent to the use of cookies.

Copyright © gazette-future