Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Ana Matin, Tajana Krička, Emilija Friganović, Dino Tučić, Mateja Grubor


Glasilo Future Volumen 3 broj 4 prosinac 2020. / Gazette Future Volume 3 number 4 December 2020


Objavljeno 31. prosinca 2020. godine. / Published on December 31, 2020.

https://doi.org/10.32779/gf.3.4.1

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_4_prosinac_2020.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Tehnologija dorade i skladištenja maka


Poppy processing and storage technology

Str./Pp. 01–12

Autori(ce)/Authors

Ana Matin, Tajana Krička, Emilija Friganović, Dino Tučić, Mateja Grubor

Sažetak

Mak je uvriježeni zajednički naziv za nekoliko vrsta iz roda Papaver, porodice Papaveraceae, od kojih je komercijalno najvažnija Papaver somniferum L. koja se uzgaja radi proizvodnje opijuma, ulja i sjemenki. Upravo visoki sadržaj ulja u sjemenkama maka čini ga jako kvarljivim, stoga sjemenke nakon berbe treba odmah očistiti i osušiti iz razloga što se sjeme maka može skladištiti s najviše 8 % vlage. Skladišta u kojima se čuva sjeme moraju biti suha, prozračna i bez stranih mirisa, a sjeme zdravo, uniformne boje, veličine i oblika. Također je moguća i dodatna dorada maka mljevenjem, kondicioniranjem i prešanjem.

Ključne riječi: mak, dorada, čišćenje, sušenje, skladištenje.

Abstract

Poppy has become a common name for several species from the Papaver genus, the Papaveraceae family, of which the most commercially important is P. somniferum, which is grown for the production of opium, edible oil and seeds. It is the high oil content in poppy seed that makes it very perishable, so the seed should be cleaned, dried immediately after harvesting because poppy seed can be stored with a maximum of 8 % moisture content. Warehouses where seed is stored must be dry, airy and free of foreign odors, and seed should be healthy, uniform in color, size and shape. It is also possible to further process the poppy seed by grinding, conditioning and pressing.

Key words: poppy, processing, cleaning, drying, storage.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_4_prosinac_2020_Matin_Kricka_Friganovic_Tucic_Grubor.pdf

Citiranje/Citation

Matin, A., Krička, T., Friganović, E., Tučić, D., Grubor, M. (2020). Tehnologija dorade i skladištenja maka. Glasilo Future, 3(4), 01–12.
/
Matin, A., Krička, T., Friganović, E., Tučić, D., Grubor, M. (2020). Poppy processing and storage technology. Glasilo Future, 3(4), 01–12.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future