Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Boris Dorbić, Jelena Pavić, Željko Španjol, Emilija Friganović, Ana Vujošević, Sandra Vuković


Glasilo Future Volumen 3 broj 5-6 prosinac 2020. / Gazette Future Volume 3 number 5-6 December 2020


Objavljeno 31. prosinca 2020. godine. / Published on December 31, 2020.

https://doi.org/10.32779/gf.3.5-6.3

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_5-6_prosinac_2020.pdf

Pregledni rad (scientific review)

Naslov/Title

Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni različitih kultivara afričke ljubičice (Saintpaulia ionantha L.)


Perceptions and attitudes on ornamental features and the use of different cultivars of african violet (Saintpaulia ionantha L.)

Str./Pp. 23–35

Autori(ce)/Authors

Boris Dorbić, Jelena Pavić, Željko Španjol, Emilija Friganović, Ana Vujošević, Sandra Vuković

Sažetak

Od 20. stoljeću pa do danas poznat je veliki broj kultivara afričke ljubičice. Ova vrsta ubrzo je zauzela mjesto među najomiljenijim kućnim biljkama. Afričku ljubičicu karakteriziraju dekorativni srcoliki listovi na dugim peteljkama i cvjetovi koji mogu biti različito obojani. Za njezin rast i razvoj najpogodniji su gotovi supstrati. Tijekom ljetnog perioda vrsta preferira osvijetljeni dio interijera bez direktne sunčeve svjetlosti. Za vrijeme cvatnje ljubičicu je potrebno umjereno zalijevati, a nakon cvatnje ona zahtjeva manju količinu vode. Afričku ljubičicu je tijekom cvatnje dovoljno gnojiti jednom tjedno. Vrsta se uglavnom razmnožava lisnim reznicama ili sjemenom. U radu je kao izvor primarnih podataka korišteno i anketno ispitivanje čiji je cilj bio istražiti percepciju i stavove ispitanika o ukrasnim karakteristikama i primjeni različitih kultivara afričke ljubičice. Rezultati istraživanja su pokazali da se ispitanicima u pogledu ukrasnih karakteristika nešto više sviđaju kultivari s posebnijim izgledom listova i cvjetova, a s gledišta primjene ljubičice u različitim interijerima ispitanici bi više koristili klasičnije tipove kultivara afričke ljubičice. Održavanje vrste percipiraju kao uglavnom lagano. Navedeno preliminarno istraživanje može poslužiti prilikom krajobraznog oblikovanja interijera i tehnolozima s aspekta proizvodnje i prodaje.

Ključne riječi: afrička ljubičica, uzgoj, ukrasne karakteristike, primjena, percepcije i stavovi.

Abstract

Since the 20th century a large number of cultivars of African violet (Saintpaulia ionantha L.) have been known. This species has soon positioned itself among the most popular house plants. African violet has been characterised by decorative heart-shaped leaves on long stems and different flower colours. Ready-to-use substrates are the best choice for its growth and development. During the summer period it prefers parts of the interior with a lot of light without direct exposure to sunlight. During bloom the violet requires moderate amounts of water, while after bloom it requires a reduced amount of water. In addition, during bloom African violet needs to be fertilised once a week. The species is primarily propagated through leaf cuttings or seeds. The primary source of information used in this work was also survey testing whose objective was to explore the perception and attitudes of the respondents on ornamental features and the use of different cultivars of African violet. The findings have shown that in terms of ornamental features the respondents slightly prefer the cultivars with a more special appearance of leaves and flowers, while from the aspect of use of violets in different interiors, the respondents prefer to use more classic types of cultivars of this violet species. The maintenance of the African violet is normally perceived as non-demanding. The previously mentioned preliminary research can be used upon interior landscape design and technologists can use it from the aspect of production and sale.

Key words: African violet, cultivation, ornamental features, use, perceptions and attitudes.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_5-6_prosinac_2020_Dorbic_ Pavic_Spanjol_Friganovic_Vujosevic_Vukovic.pdf

Citiranje/Citation

Dorbić, B., Pavić, J., Španjol, Ž., Friganović, E., Vujošević, A., Vuković, S. (2020). Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni različitih kultivara afričke ljubičice (Saintpaulia ionantha L.). Glasilo Future, 3(5-6), 23–35.
/
Dorbić, B., Pavić, J., Španjol, Ž., Friganović, E., Vujošević, A., Vuković, S. (2020). Perceptions and attitudes on ornamental features and the use of different cultivars of african violet (Saintpaulia ionantha L.). Glasilo Future, 3(5-6), 23–35.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future