Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Emir Delić, Boris Dorbić, Alisa Adžemović


Glasilo Future Volumen 4 broj 2-3 lipanj 2021. / Gazette Future Volume 4 number 2-3 June 2021


Objavljeno 30. lipnja 2021. godine. / Published on June 30, 2021.

https://doi.org/10.32779/gf.4.2-3.1

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_2-3_lipanj_2021.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Dendroflora Donatim parka u Adapazariju/Sakarija - Republika Turska


Dendroflora of Donatım park in Adapazari/Sakarya - Republic of Turkey

Str./Pp. 01–15

Autori(ce)/Authors

Emir Delić, Boris Dorbić, Alisa Adžemović

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja dendroflore Donatim parka, koji se nalazi u gradu Adapazari, administrativnom centru i najvećem gradu turske provincije Sakarija, na nadmorskoj visini od 31 m. Tijekom florističkog istraživanja koje je provedeno na obuhvatnom području Donatım parka tijekom prve polovine 2021. godine zabilježeno je 61 svojte iz 28 porodica. U ovom parku dominiraju kritosjemenjače (52 svojte; 85,25 %), među kojima su dvosupnice (47 svojti; 90,38 %), izrazito zastupljenije nego jednosupnice. Golosjemenjače su zastupljene s manjim brojem, 9 svojti (14,75 %). Porodica Rosaceae (12 svojti; 19,67 %) i porodica Pinaceae (6 svojti; 9,84 %) se ističu s najvećim brojem svojti. U pogledu analize flore obzirom na tip habitusa rezultati su pokazali dominaciju stabala (37 svojte; 60,66 %), potom slijede grmovi (23 svojti; 37,70 %) te penjačice (1 svojta: 1,64 %). Listopadne svojte (36; 59,02 %) su zastupljenije od vazdazelenih (25; 40,98 %). Od 61 zabilježenih svojti, kultivarima pripada 8 svojti (13,11 %), hibridima dvije (3,28 %), dok podvrstama pripadaju tri svojte (4,92 %). S gledišta krajobraznih vrijednosti Donatim park prilično je bogat dendrološkim svojtama. Drveće i grmlje uglavnom ima izvrsne funkcionalne, estetske i oblikovne karakteristike, osim nekoliko stabala datulje Phoenix dactylifera L. koja su osušena te ih je potrebno ukloniti. Parkovna infrastruktura je u odličnom stanju.

Ključne riječi: dendroflora, inventarizacija, opis stanja, Donatim park, Adapazari-Turska.

Abstract

In the paper are presented the results of a research done on the dendroflora of Donatim Park that is located in the city of Adapazari, the administrative centre and the largest city of the Turkish Sakarya province, at an altitude of 31 m. During the floristic research that was conducted during the first half of 2021, it has been noted the 61 taxa of plants from the 28 families. The Park is dominated by angiosperms (total of 52 taxa; 85,25 %), among which dicotyledons (47 taxa; 90,38 %) are significantly more represented than monocotyledons. Gymnosperms are represented with a smaller number, with total of 9 taxa (14,75 %). Both of the Rosaceae family (12 taxa; 19,67 %) and the Pinaceae family (6 taxa; 9,84 %) stand out with the largest number of taxa, respectively. With regards to flora analysis with the respect to habitus type, the results showed the dominance of trees (37 taxa; 60,66 %) that are followed by the shrubs (23 taxa; 37,70 %) and climbers (1 taxa: 1,64 %). Deciduous taxa (36; 59,02 %) are more represented than evergreens (25; 40,98 %). Of the 61 recorded taxa, 8 taxa (13,11 %) belong to cultivars, two (3,28 %) to hybrids, while the three taxa (4,92 %) belong to the subspecies. Donatim Park is quite rich in dendrological taxa from the values of the landscape point of view. Trees and shrubs give an excellent functional, aesthetic and shape characteristics, with the exception of a few date palms, Phoenix dactylifera L., which have been dried out and they need to be removed. The Park infrastructure is in excellent condition.

Key words: dendroflora, inventory, state description, Donatim Park, Adapazari-Turkey.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_2-3_lipanj_2021_Delic_Dorbic_Adzemovic.pdf

Citiranje/Citation

Delić, E., Dorbić, B., Adžemović, A. (2021). Dendroflora Donatim parka u Adapazariju/Sakarija - Republika Turska. Glasilo Future, 4(2-3), 01–15.
/
Delić, E., Dorbić, B., Adžemović, A. (2021). Dendroflora of Donatım park in Adapazari/Sakarya - Republic of Turkey. Glasilo Future, 4(2-3), 01–15.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future