Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Dubravka Dujmović Purgar, Mateja Palčić, Klara Barić, Dario Jareš, Zlatko Svečnjak


Glasilo Future Volumen 4 broj 2-3 lipanj 2021. / Gazette Future Volume 4 number 2-3 June 2021


Objavljeno 30. lipnja 2021. godine. / Published on June 30, 2021.

https://doi.org/10.32779/gf.4.2-3.5

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_2-3_lipanj_2021.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Agronomska i gospodarska vrijednost facelije


Agronomic and economic value of phacelia

Str./Pp. 65–76

Autori(ce)/Authors

Dubravka Dujmović Purgar, Mateja Palčić, Klara Barić, Dario Jareš, Zlatko Svečnjak

Sažetak

Facelija (Phacelia tanacetifolia Benth.) je jednogodišnja zeljasta biljna vrsta uspravne stabljike, razdijeljenih listova i karakterističnih sitnih, plavoljubičastih cvjetova skupljenih u kovrčicu (cincinnus). Može se uzgajati kao kultivirana vrsta za zelenu gnojidbu jer poboljšava plodnost tla obogaćivanjem organskim tvarima. Na tlu podložnom eroziji facelija se sije kao zaštitni usjev, a kao pokrovni usjev pomaže u potiskivanju korova, ima i nematocidno djelovanje pa poboljšava pedohigijenu tla. Može se uzgajati i za proizvodnju zelene krme, silaže i sijena za hranidbu stoke. Međutim, zbog visokog udjela nektara i peludi u cvijetu, facelija je potencijalno jedna od najznačajnijih medonosnih vrsta. Zbog velikog broja cvjetova, biljka odnosno usjev facelije je odlična paša za medonosne i solitarne pčele, te bumbare, a cvatnja može trajati i do šest tjedana. Ima korisnu ulogu za oprašivače, ali isto tako doprinosi boljoj oplodnji ratarskog, povrtlarskog, ljekovitog i drugog bilja. Poznata su i ljekovita svojstva facelije, a ima i ornamentalni značaj. Agronomska i gospodarska vrijednost facelije proizlaze iz njezinih morfoloških, bioloških i ekoloških svojstava.

Ključne riječi: korov, zelena gnojidba, krmna kultura, zaštitni usjev, medonosna vrsta.

Abstract

Phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.) is an annual herbaceous plant species with erect stem, split leaves and characteristic small, bluish-purple flowers gathered in an inflorescence like a curl (cincinnus). It can be grown as a cultivated species for green manure because it improves soil fertility with organic matter. On soil susceptible to erosion, phacelia is sown as a cover crop it helps supression weeds and has a nematocidal effect that improves on soil pedohygiene. It can be grown for green fodder, silage and hay for animal feed. However, due to the high content of nectar and pollen in the flower, phacelia is one of the most important honey plants. Due to the large number of flowers, the plant or crop of phacelia is an excellent pasture for honey and solitary bees and bumblebees. The flowering can last up to six weeks. It has useful role for pollinators, but also contributes to better fertilization of field crops, vegetable, medicinal and other plants. The medicinal properties of phacelia are also known, as well as ornamental significance. The agronomic and economic value of phacelia becomes from its morphological, biological and ecological characteristics.

Key words: weed, green manure, fodder crops, cover crop, honey species.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_2-3_lipanj_2021_Dujmovic_Purgar_Palcic_Baric_Jares_Svecnjak.pdf

Citiranje/Citation

Dujmović Purgar, D., Palčić, M., Barić, K., Jareš, D., Svečnjak, Z. (2021). Agronomska i gospodarska vrijednost facelije. Glasilo Future, 4(2-3), 65–76.
/
Dujmović Purgar, D., Palčić, M., Barić, K., Jareš, D., Svečnjak, Z. (2021). Agronomic and economic value of phacelia. Glasilo Future, 4(2-3), 65–76.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future