Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Daniel Krstonošić, Franciska Erdelj, Željko Škvorc, Krunoslav Sever


Glasilo Future Volumen 4 broj 2-3 lipanj 2021. / Gazette Future Volume 4 number 2-3 June 2021


Objavljeno 30. lipnja 2021. godine. / Published on June 30, 2021.

https://doi.org/10.32779/gf.4.2-3.4

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_2-3_lipanj_2021.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Odabir autohtonih aromatičnih i ljekovitih trajnica za uređenje terapijskih urbanih prostora na Mediteranu


Selection of autochthonous aromatic and medicinal perennials for therapeutic urban spaces in the Mediterranean

Str./Pp. 43–64

Autori(ce)/Authors

Daniel Krstonošić, Franciska Erdelj, Željko Škvorc, Krunoslav Sever

Sažetak

Kroz dugo vremensko razdoblje, aromatično, ljekovito, kao i začinsko bilje pronalazi svoju primjenu u različite svrhe. U novije vrijeme, kada raste svijest i potreba o sve većoj integraciji prirodnog okruženja u urbanoj sredini (biofilni dizajn), sve je aktualnije uređenje unutarnjih i vanjskih zelenih prostora s terapijskom i rehabilitacijskom namjenom. Aromatična i druga svojstva takvih biljaka potencijalnom prostoru dodaju novi aspekt (uz onaj dekorativni) u vidu jačanja motoričkih, senzoričkih, kognitivnih te socijalnih potencijala osjetljivih skupina posjetitelja, čime doprinose njihovom skladnijem životu i zdravlju. Specifičnim mirisima, raznolikošću oblika, struktura, boja i listova, ove biljke omogućuju višeosjetilni doživljaj uređenog prostora. S obzirom na svoje biološke značajke i ekološke zahtjeve, iziskuju različite stupnjeve njege i održavanja te ih u tom pogledu treba promišljeno odabrati i uklopiti u prostor koji se uređuje kako bi kontinuirano održavale svoju namjenu, kako u estetskom, tako i u terapijskom smislu, pružajući potpuni učinak za osjetila posjetitelja.

Ključne riječi: Aromatično bilje, ukrasno bilje, terapijski vrt, biofilni dizajn, Mediteran.

Abstract

Over a long period of time, aromatic, medicinal, as well as herb ornamental plants find their application for various purposes. In recent times, when there is a growing awareness and the need for higher integration of nature in the urban environment (biophilic design), the indoor and outdoor design of green spaces with therapeutic and rehabilitation purposes is becoming increasingly important. Aromatic and other traits of such plants add a new aspect to the potential environment (along with the decorative one) in the form of strengthening the motor, sensory, cognitive and social potentials of sensitive groups of visitors, thus contributing to their more harmonious life and health. With specific scents, variety of shapes, structures, colors and leaves, these plants enable a multi-sensory experience of a decorated space. Given their biological characteristics and ecological requirements, they demand different degrees of care and regarding this they should be carefully selected and placed into the designed space to continuously maintain their purpose, both aesthetically and therapeutically, providing full effect for visitor senses.

Key words: Aromatic plants, ornamental plants, therapeutic garden, biophilic design, mediterranean.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_2-3_lipanj_2021_Krstonosic_Erdelj_Skvorc_Sever.pdf

Citiranje/Citation

Krstonošić, D., Erdelj, F., Škvorc, Ž., Sever, K. (2021). Odabir autohtonih aromatičnih i ljekovitih trajnica za uređenje terapijskih urbanih prostora na Mediteranu. Glasilo Future, 4(2-3), 43–64.
/
Krstonošić, D., Erdelj, F., Škvorc, Ž., Sever, K. (2021). Selection of autochthonous aromatic and medicinal perennials for therapeutic urban spaces in the Mediterranean. Glasilo Future, 4(2-3), 43–64.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future koristi kolačiće (i) nastavkom pregledavanja, pristajete na korištenje kolačića.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future uses cookies (and) by continuing to browse, you consent to the use of cookies.

Copyright © gazette-future