Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Sandra Mandinić, Katja Kopilaš, Boris Dorbić, Marija Vrdoljak


Glasilo Future Volumen 5 broj 1-2 lipanj 2022. / Gazette Future Volume 5 number 1-2 June 2022


Objavljeno 30. lipnja 2022. godine. / Published on June 30, 2022.

https://doi.org/10.32779/gf.5.1-2.4

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_1-2_lipanj_2022.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Proizvodnja, svojstva i upotreba magarećeg mlijeka (u prehrambene i kozmetičke svrhe)


Production, properties and use of donkey milk (for food and cosmetic purposes)

Str./Pp. 64–73

Autori(ce)/Authors

Sandra Mandinić, Katja Kopilaš, Boris Dorbić, Marija Vrdoljak

Sažetak

Magarci se od davnina koriste kao radne životinje, dok se danas najčešće uzgajaju za proizvodnju magarećeg mlijeka, naročito na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kao važna sirovina u kozmetici i medicini te kao zamjena za humano mlijeko u prehrani novorođenčadi. Mlijeko magarica kao kvalitetna nutritivna namirnica koristi se za jačanje imunološkog sustava i liječenja nekih oboljenja, napose respiratornog sustava i kožnih oboljenja. Kozmetički proizvodi koji sadrže magareće mlijeko, kao što su kreme, sapuni, šamponi itd. njeguju i štite zdravu kožu te liječe problematičnu. Najčešća prodaja je na samom obiteljskom gospodarstvu zahvaljujući današnjoj internetskoj prodaji, sajmovima, dok su neki od tih proizvoda i u samim trgovačkim lancima. U budućnosti je svakako potrebna daljnja promidžba istoga, kao i sama edukacija budućih farmera.

Ključne riječi: magarci, magareće mlijeko, kozmetika od magarećeg mlijeka.

Abstract

Donkeys have long been used as working animals, while today they are most often bred for the production of donkey milk, especially on family farms as an important raw material in cosmetics and medicine and as a substitute for human milk in the diet of newborns. Donkey's milk as a quality nutritional food is used to strengthen the immune system and treat some diseases, especially the respiratory system and skin diseases. Cosmetic products that contain donkey's milk, such as creams, soaps, shampoos, etc. nourish and protect healthy skin and treat problematic skin. The most common sales are on the family farm itself, thanks to today's online sales, fairs, while some of these products are in the retail chains themselves. In the future, further promotion of the same is definitely needed, as well as the education of future farmers.

Key words: donkeys, donkey milk, cosmetic products with donkey milk.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_1-2_lipanj_2022_Mandinic_Kopilas_Dorbic_Vrdoljak.pdf

Citiranje/Citation

Mandinić, S., Kopilaš, K., Dorbić, B., Vrdoljak, M. (2022). Proizvodnja, svojstva i upotreba magarećeg mlijeka (u prehrambene i kozmetičke svrhe). Glasilo Future, 5(1-2), 64–73.
/
Mandinić, S., Kopilaš, K., Dorbić, B., Vrdoljak, M. (2022). Production, properties and use of donkey milk (for food and cosmetic purposes). Glasilo Future, 5(1-2), 64–73.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future