Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Anja Zrnić, Nina Jeran, Vesna Židovec


Glasilo Future Volumen 6 broj 1 svibanj 2023. / Gazette Future Volume 6 number 1 May 2023


Objavljeno 10. svibnja 2023. godine. / Published on May 10, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.1.6

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Ukrasna i uporabna vrijednost različitih vrsta roda Vaccinium


Ornamental and utilization values of different Vaccinium species

Str./Pp. 90–108

Autori(ce)/Authors

Anja Zrnić, Nina Jeran, Vesna Židovec

Sažetak

U Hrvatskoj nalazimo tri samonikle vrste roda Vaccinium te jednu stranu vrstu u uzgoju. Iako u svijetu nailazimo na primjenu roda u krajobraznom oblikovanju, u Hrvatskoj je poznat uzgoj isključivo u prehrambene svrhe. Pregledom morfoloških, ukrasnih i uporabnih vrijednosti 14 vrsta borovnica i brusnica (Vaccinium spp.) porijeklom iz različitih dijelova svijeta, analiziran je njihov potencijal i specifičnosti za primjenu u krajobraznom oblikovanju. Sve analizirane vrste odlikuju se određenim visoko reprezentativnim ukrasnim vrijednostima (habitus, proljetna i jesenja boja lista, boja stabljike, cvjetovi i plodovi) i uporabnim svojstvima zbog kojih predstavljaju kvalitetne vrste za uporabu u uređenju površina zelenila. S obzirom na svoja uzgojna svojstva, pogodne su za upotrebu u Hrvatskoj. Mogu se koristiti u obliku pokrivača tla, živih ograda, bordura, ali i na samostalnim gredicama te kao soliteri i u skupinama. S obzirom na jestive plodove kao dodatnu vrijednost, mogu se integrirati u tzv. jestivi krajolik (engl. edible landscape), način estetskog oblikovanja površine zelenila jestivim biljnim vrstama. Vrste roda Vaccinium najprikladnije su za uređenje privatnih vrtova i ograđenih javnih prostora udaljenih od prometnica poput vrtova u sklopu dječjih vrtića i škola, domova za starije, urbanih vrtova, parkova u ruralnim sredinama i slično.

Ključne riječi: Vaccinium, borovnica, brusnica, ukrasne biljne vrste, jestivi krajolik.

Abstract

In Croatia genus Vaccinium is represented by three native and one alien cultivated species. While there are examples of the use of this genus in landscaping design in some countries, this practice is still unknown in Croatia and cultivation is limited to edible purposes. By reviewing the morphological, ornamental and utilization values of 14 species of the genus Vaccinium, their potential and specificity as landscaping plants were analyzed. All examined species are characterized by some highly ornamental features (habit, foliage color in spring and fall, stem color, ornamental flowers and fruits) and by utilization values that make them species of choice for landscape design. Considering their cultivation properties, they are suitable for use in Croatia. They can be used as ground covers, living fences, borders, and as specimen plants. Due to their tasty fruits, as an added value, Vaccinium species can be integrated into edible landscapes. Species of the genus Vaccinium are best suited for the design of private gardens and fenced public areas such as gardens in nurseries, schools, nursing homes, parks in rural areas, urban gardens, etc.

Key words: Vaccinium, blueberry, cranberry, ornamental plant, landscaping plant, edible landscape.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023_Zrnic_Jeran_Zidovec.pdf

Citiranje/Citation

Zrnić, A., Jeran, N., Židovec, V. (2023). Ukrasna i uporabna vrijednost različitih vrsta roda Vaccinium. Glasilo Future, 6(1), 90–108.
/
Zrnić, A., Jeran, N., Židovec, V. (2023). Ornamental and utilization values of different Vaccinium species. Glasilo Future, 6(1), 90–108.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future