Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Tanja Žuna Pfeiffer, Tomislav Mandir, Dubravka Špoljarić Maronić, Filip Stević, Nikolina Bek, Ana Martinović


Glasilo Future Volumen 6 broj 1 svibanj 2023. / Gazette Future Volume 6 number 1 May 2023


Objavljeno 10. svibnja 2023. godine. / Published on May 10, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.1.2

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023.pdf

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Naslov/Title

Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), invazivne biljne vrste, na području grada Osijeka


Distribution of the tree of heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), invasive plant species, in Osijek

Str./Pp. 28–42

Autori(ce)/Authors

Tanja Žuna Pfeiffer, Tomislav Mandir, Dubravka Špoljarić Maronić, Filip Stević, Nikolina Bek, Ana Martinović

Sažetak

Istraživanje prisutnosti pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na području grada Osijeka provedeno je u ljetnom razdoblju 2017. godine. Na 130 lokaliteta zabilježeno je ukupno 589 jedinki stabala pajasena. Pajasen je rastao pojedinačno ili u skupinama, uglavnom na napuštenim područjima, dok je na uređenim i održavanim površinama bio rijetko prisutan. U neposrednoj blizini pajasena zabilježene su korovne, višegodišnje zeljaste biljke koje uspijevaju na različitim tipovima staništa. U svrhu sprječavanja nekontroliranog širenja ove invazivne biljke u gradskoj sredini potrebno je kontinuirano provoditi praćenje i pravovremeno uklanjanje pajasena, kao i kontinuiranu edukaciju šire javnosti o nepovoljnom utjecaju ove vrste na okoliš i biološku raznolikost.

Ključne riječi: Ailanthus altissima, invazivne biljke, Osijek, Hrvatska.

Abstract

The research on the tree of heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) distribution within the Osijek city area was carried out in the summer period of 2017. In total of 589 individuals of the tree of heaven on 130 locations were recorded. The trees grew individually or in groups, mostly on abandoned places, and were rarely found in well-maintained areas. In the vicinity of the tree of heaven, mostly perennial herbaceous weeds were found. These plants thrive in different types of habitats. In order to prevent the uncontrolled spread of this invasive plant in the urban environment, it is necessary to continuously monitor and timely remove the tree of heaven individuals. Moreover, it is important to continuously educate the general public about the adverse impact of this species on the environment and biological diversity.

Key words: Ailanthus altissima, invasive plants, Osijek, Croatia.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023_Zuna_Pfeiffer_Mandir_Spoljaric_Maronic_Stevic_Bek_Martinovic.pdf

Citiranje/Citation

Žuna Pfeiffer, T., Mandir, T., Špoljarić Maronić, D., Stević, F., Bek, N., Martinović, A. (2023). Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), invazivne biljne vrste, na području grada Osijeka. Glasilo Future, 6(1), 28–42.
/
Žuna Pfeiffer, T., Mandir, T., Špoljarić Maronić, D., Stević, F., Bek, N., Martinović, A. (2023). Distribution of the tree of heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), invasive plant species, in Osijek. Glasilo Future, 6(1), 28–42.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future