Stručno-znanstveni časopis Glasilo Future ~ The Professional and Scientific Journal Glasilo Future

Džana Kuna, Suvad Lelo, Denisa Žujo Zekić


Glasilo Future Volumen 6 broj 4 prosinac 2023. / Gazette Future Volume 6 number 4 Dec 2023


Objavljeno 31. prosinca 2023. godine. / Published on Dec 31, 2023.

https://doi.org/10.32779/gf.6.4.5

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 63

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_4_prosinac_2023.pdf

Stručni rad (professional paper)

Naslov/Title

Akustična, vizualna i kemijska komunikacija čovjeka i životinja


Acoustic, visual and chemical communication between humans and animals

Str./Pp. 63–69

Autori(ce)/Authors

Džana Kuna, Suvad Lelo, Denisa Žujo Zekić

Sažetak

Ljudi najčešće koriste jezik za prijenos informacija i složenih pojmova, ali i neverbalna komunikacija igra ključnu ulogu u mnogim društvenim interakcijama. Iako antropolozi često izvještavaju o važnosti mirisa u svakodnevnom životu i kulturnim uvjerenjima mnogih malih zajednica, zapadni znanstvenici su povijesno smatrali da je osjet mirisa minimalno uključen u ljudsku komunikaciju. Veoma je važno shvaćanje da su jezik i komunikacija osnova razumijevanja između ljudi te da su prirodno urođeni čovjeku; bez komunikacije ljudsko društvo ne bi bilo ono što jeste.

Ključne riječi: čovjek, komunikacija, jezik, govor, čula.

Abstract

People commonly use language to convey information and complex concepts, but nonverbal communication also plays a crucial role in many social interactions. Although anthropologists often report on the significance of smells in everyday life and the cultural beliefs of many small communities, Western scientists have historically considered the sense of smell to be minimally involved in human communication. Understanding language and communication is fundamental to understanding what is considered natural to humans. Without communication, human society would not be what it is.

Key words: human, communication, language, speech, senses.

Preuzimanje/Download

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_4_prosinac_2023_Kuna_Lelo_Zujo_Zekic.pdf

Citiranje/Citation

Kuna, Dž., Lelo, S., Žujo Zekić, D. (2023). Akustična, vizualna i kemijska komunikacija čovjeka i životinja. Glasilo Future, 6(4), 63–69.
/
Kuna, Dž., Lelo, S., Žujo Zekić, D. (2023). Acoustic, visual and chemical communication between humans and animals. Glasilo Future, 6(4), 63–69.


Isključenje odgovornosti: sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost gazette-future.
Gazette-future Privatnost.
Disclaimer: the contents of this Web page is the sole responsibility of the gazette-future.
Gazette-future Privacy.

Copyright © gazette-future