O časopisu

U stručno-znanstvenom časopisu "Glasilo Future" mogu se iznijeti rezultati znanstvenih i stručnih istraživanja iz biotehničkih znanosti (poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma i biotehnologije, kao i radovi s interdisciplinarnim karakterom). Također se za objavu prihvaćaju i ostale kategorije radova (In memoriam, bibliografski prikazi, prikazi knjiga, časopisa i održanih konferencija, novosti u struci, popularni znanstveni radovi, polemike i dr.). Za objavu se prednost daje aktualnim istraživanjima izvedenim u posljednje tri do četiri godine. Preporuča se i objava radova sa studentima preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija u zemlji i inozemstvu. Također, preporuča se i objava radova na engleskom jeziku. 60 % radova po dvobroju predviđeno je za radove sa znanstvenim karakterom, a ostali su svrstani u stručne i ostale. Potencijalni radovi za objavu moraju (minimalno) po kvaliteti odgovarati standardima objave u Cab-bazi (A2-kategorija). Časopis izlazi u elektroničkom izdanju dva puta godišnje, a predviđena su i dva interdisciplinarna specijalna izdanja tijekom godine iz STEM i ostalih znanstvenih/umjetničkih područja. Od samih početaka ćemo nastojati da naš časopis što prije bude kategoriziran i uveden u različite relevantne znanstvene baze. Urednički odbor je sastavljen od eminentnih domaćih i inozemnih znanstvenika s različitih visokoškolskih ustanova iz biotehničkog područja. U časopisu su svi radovi recenzirani od strane dva neovisna stručnjaka s doktoratom znanosti iz područja tematike rada. U pojedinim slučajevima jedan od recenzenata može biti magistar struke/znanosti koji se usko bavi dotičnom tematikom. Recenzije radova (bez navođenja imena autora) će biti provedene u najkraćem mogućem roku (do 3 tjedna) i po zahtjevu autora mogu se odmah izdati certifikati o njihovom prihvaćanju.

Glavni i odgovorni urednik: nasl. izv. prof. dr. sc. Boris Dorbić.

Dokument o izdavačkoj etici i znanstvenoj čestitosti

https://doi.org/10.32779/gf

Impresum

GLASILO FUTURE - GLASILO UDRUGE "FUTURA"

https://doi.org/10.32779/gf

ISSN 2623-6575 (Online)

Uređivački odbor:

Nasl. izv. prof. dr. sc. Boris Dorbić, prof. struč. stud. - glavni i odgovorni urednik
Emilija Friganović, dipl. ing. preh. teh., mag. nutr., v. pred. - zamjenica glavnog i odgovornog urednika
Ančica Sečan, mag. act. soc. - tehnička urednica
Prof. dr. sc. Željko Španjol – član
Mr. sc. Milivoj Blažević – član
Vesna Štibrić, dipl. ing. preh. teh. – članica
Antonia Dorbić, mag. art. – članica

Međunarodno uredništvo:

Dr. sc. Gean Pablo S. Aguiar – Savezna republika Brazil (Universidade Federal de Santa Catarina)
Prof. dr. sc. Kiril Bahcevandziev - Portugalska Republika (Instituto Politécnico de Coimbra)
Prof. dr. sc. Martin Bobinac - Republika Srbija (Šumarski fakultet Beograd)
Prof. dr. sc. Zvezda Bogevska - Republika Sjeverna Makedonija (Fakultet za zemjodelski nauki i hrana Skopje)
Dr. sc. Bogdan Cvjetković, prof. emeritus - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Duška Ćurić - Republika Hrvatska (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Margarita Davitkovska - Republika Sjeverna Makedonija (Fakultet za zemjodelski nauki i hrana Skopje)
Prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Josipa Giljanović - Republika Hrvatska (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu)
Prof. dr. sc. Sezai Ercişli - Republika Turska (Atatürk University Agricultural Faculty)
Prof. dr. sc. Semina Hadžiabulić - Bosna i Hercegovina (Agromediteranski fakultet Mostar)
Doc. dr. sc. Jasna Hasanbegović - Bosna i Hercegovina (Agromediteranski fakultet Mostar)
Prof. dr. sc. Péter Honfi - Mađarska (Faculty of Horticultural Science Budapest)
Dr. sc. Jae Hwan Lee, pred. - Republika Koreja (Natural Science Research Institute of Sahmyook University in Seoul, South Korea)
Prof. dr. sc. Mladen Ivić - Bosna i Hercegovina (Univerzitet PIM)
Doc. dr. sc. Anna Jakubczak - Republika Poljska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Dr. sc. Željko Jurjević - Sjedinjene Američke Države (EMSL Analytical, Inc., North Cinnaminson, New Jersey)
Prof. dr. sc. Mariia Kalista - Ukrajina (National Museum of Natural History of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv)
Prof. dr. sc. Tajana Krička - Republika Hrvatska(Agronomski fakultet Zagreb)
Doc. dr. sc. Dejan Kojić - Bosna i Hercegovina (Univerzitet PIM)
Slobodan Kulić, mag. iur. - Republika Srbija (Srpska ornitološka federacija)
Prof. dr. sc. Branka Ljevnaić-Mašić - Republika Srbija (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu)
Prof. dr. sc. Zvonimir Marijanović - Republika Hrvatska (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu)
Semir Maslo, prof. – Kraljevina Švedska (Primary School, Lundåkerskolan, Gislaved)
Prof. dr. sc. Ana Matin - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Elizabeta Miskoska-Milevska – Republika Sjeverna Makedonija (Fakultet za zemjodelski nauki i hrana)
Prof. dr. sc. Bosiljka Mustać - Republika Hrvatska (Sveučilište u Zadru)
Prof. dr. sc. Ayşe Nilgün Atay - Republika Turska (Mehmet Akif Ersoy University – Burdur, Food Agriculture and Livestock School)
Nibir Pratim Choudhury, MBA - Republika Indija (Ph.D student i suradnik na projektu - University of Science and Technology Meghalaya)
Prof. dr. sc. Tatjana Prebeg - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Bojan Simovski - Republika Sjeverna Makedonija (Fakultet za šumarski nauki, pejzažna arhitektura i ekoinženering "Hans Em" Skopje)
Prof. dr. sc. Davor Skejić - Republika Hrvatska (Građevinski fakultet Zagreb)
Akademik prof. dr. sc. Mirko Smoljić, prof. struč. stud. - Republika Hrvatska (Sveučilište Sjever, Varaždin/Koprivnica, Odjel ekonomije)
Prof. dr. sc. Nina Šajna - Republika Slovenija (Fakulteta za naravoslovje in matematiko)
Doc. dr. sc. Mladenka Šarolić – Republika Hrvatska (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu)
Prof. dr. sc. Andrej Šušek - Republika Slovenija (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor)
Prof. dr. sc. Elma Temim - Bosna i Hercegovina (Agromediteranski fakultet Mostar)
Doc. dr. sc. Merima Toromanović - Bosna i Hercegovina (Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću)
Prof. dr. sc. Marko Turk - Republika Hrvatska (Visoka poslovna škola PAR)
Prof. dr. sc. Ivana Vitasović Kosić - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Ana Vujošević - Republika Srbija (Poljoprivredni fakultet Beograd)
Sandra Vuković, mag. ing. - Republika Srbija (Poljoprivredni fakultet Beograd)
Prof. dr. sc. Vesna Židovec - Republika Hrvatska (Agronomski fakultet Zagreb)
Prof. dr. sc. Denisa Žujo Zekić - Bosna i Hercegovina (Nastavnički fakultet Mostar)

Adresa uredništva: Bana Josipa Jelačića 13 a Šibenik, Republika Hrvatska.

info@gazette-future.eu

Nakladnik: udruga FUTURA.

Lektura i grafička priprema: Ančica Sečan, mag. act. soc.

Časopis izlazi u elektroničkom izdanju dva puta godišnje, krajem lipnja i prosinca, a predviđena su i dva specijalna izdanja tijekom godine iz biotehničkog područja.

Časopis je besplatan.

Rukopisi i recenzije se ne vraćaju i ne honoriraju.

Autori/ce su u potpunosti odgovorni/e za sadržaj, kontakt podatke i točnost engleskog jezika.

Umnožavanje (reproduciranje), stavljanje u promet (distribuiranje), priopćavanje javnosti, stavljanje na raspolaganje javnosti odnosno prerada u bilo kojem obliku nije dopuštena bez pismenog dopuštenja Nakladnika.

Sadržaj objavljen u Glasilu Future može se slobodno koristiti u osobne i obrazovne svrhe uz obvezno navođenje izvora.

Indeksirano
CAB ABSTRACT (CAB INTERNATIONAL)
ISSN PORTAL
CiteFactor
SCILIT
SIS Scientific Indexing Service
GLOBAL HEALTH
BASE
Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
Semantic Scholar
Academic Resource Index
International Scientific Indexing
Hrvatski arhiv weba
Crossref
Google Znalac
Index Copernicus
World Cat
Journal Factor
Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB
Publons
SJI FACTOR
Eurasian Scientific Journal Index

Volumen 1 broj 1-2 objavljen 30. lipnja 2018. godine.
UDK 60/63

Volumen 1 broj 3 objavljen 18. kolovoza 2018. godine.
UDK 631
UDK 630
UDK 502.1
UDK 008

Volumen 1 broj 4 objavljen 31. prosinca 2018. godine.
UDK 60
UDK 631
UDK 630
UDK 336
UDK 338

Volumen 1 broj 5-6 objavljen 31. prosinca 2018. godine.
UDK 60
UDK 631
UDK 630
UDK 336
UDK 338

Volumen 2 broj 1-2 objavljen 30. lipnja 2019. godine.
UDK 630/610
UDK 502.1
UDK 008

Volumen 2 broj 3 objavljen 31. prosinca 2019. godine.
UDK 60
UDK 631
UDK 663
UDK 630

Volumen 2 broj 4 objavljen 31. prosinca 2019. godine.
UDK 60
UDK 631
UDK 663
UDK 630

Volumen 2 broj 5-6 objavljen 31. prosinca 2019. godine.
UDK 60
UDK 631
UDK 663
UDK 630

Volumen 3 broj 1-2 objavljen 30. lipnja 2020. godine.
UDK 63

Volumen 3 broj 3 objavljen 31. prosinca 2020. godine.
UDK 005
UDK 598.2
UDK 581.9

Volumen 3 broj 4 objavljen 31. prosinca 2020. godine.
UDK 631
UDK 635.9

Volumen 3 broj 5-6 objavljen 31. prosinca 2020. godine.
UDK 631
UDK 635.9

Volumen 4 broj 1 objavljen 24. svibnja 2021. godine.
UDK 502/504
UDK 58

Volumen 4 broj 2-3 objavljen 30. lipnja 2021. godine.
UDK 63

Volumen 4 broj 4 objavljen 20. listopada 2021. godine.
UDK 63

Volumen 4 broj 5-6 objavljen 31. prosinca 2021. godine.
UDK 63

Volumen 5 broj 1-2 objavljen 30. lipnja 2022. godine.
UDK 63

Volumen 5 broj 3 objavljen 30. rujna 2022. godine.
UDK 63

Volumen 5 broj 4 objavljen 31. prosinca 2022. godine.
UDK 63

Volumen 5 broj 5-6 objavljen 31. prosinca 2022. godine.
UDK 63

Volumen 6 broj 1 objavljen 10. svibnja 2023. godine.
UDK 63

Volumen 6 broj 2-3 objavljen 30. lipnja 2023. godine.
UDK 63

Volumen 6 broj 4 objavljen 31. prosinca 2023. godine.
UDK 63

Volumen 6 broj 5-6 objavljen 31. prosinca 2023. godine.
UDK 63

Aktualan broj

Glasilo Future Volumen 6 broj 5-6 prosinac 2023.

Objavljeno 31. prosinca 2023. godine.

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_5-6_prosinac_2023.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Ines Banjari, Marija Dundović, Jadranka Karuza, Marina Ferenac Kiš, Milica Cvijetić Stokanović
A grain of salt – a cross-sectional study on the consumption of foods containing iodine and sodium among adults from Croatia
Str. 01-12
PDF (preuzimanje)

Azra Koese, Aida Šukalić, Alma Leto, Alma Mičijević, Vedrana Komlen
Human health risk assessment of intake Cd and Cu from agricultural soils in Mostar and Tomislavgrad
Str. 13-28
PDF (preuzimanje)

Aleksandra Šupljeglav Jukić, S. Šoškić, G. Prskalo, Jasmina Aliman, Jasna Hasanbegović Sejfić
Utjecaj navodnjavanja na prinos i masu ploda trešnje
Influence of irrigation on cherry fruit yield and weight
Str. 29-41
PDF (preuzimanje)

R. Kepić, Denisa Žujo Zekić, M. Dautbašić, Jasna Avdić, Alka Turalija
Istraživanje entomofaune hortikulturnih biljaka na posjedu Franjevačkog samostana u Visokom, Bosna i Hercegovina
Survey of entomofauna of horticultural plants on the property of the Franciscan monastery in Visoko, Bosnia and Herzegovina
Str. 42-64
PDF (preuzimanje)

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

S. Maslo
New floristic data of vascular plants from Bosnia and Herzegovina
Str. 65-81
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Marija Vrdoljak, Sandra Mandinić, A. Sučić, B. Dorbić
Promjene mliječne masti u mlijeku djelovanjem različitih temperatura
Changes in milk fat in milk under the influence of different temperatures
Str. 82-95
PDF (preuzimanje)

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 96–97

Arhiva

Glasilo Future Volumen 6 broj 5-6 prosinac 2023.

Objavljeno 31. prosinca 2023. godine.

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_5-6_prosinac_2023.pdf


Glasilo Future Volumen 6 broj 4 prosinac 2023.

Objavljeno 31. prosinca 2023. godine.

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_4_prosinac_2023.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

M. Poje, Vedrana Kasumović, Martina Skendrović Babojelić, M. Kušen, Vesna Židovec
Perception of health professionals regarding the use of horticultural therapy
Str. 01–20
PDF (preuzimanje)

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

E. Kajtaz, Esmera Kajtaz
Ekološke vrijednosti studenata i nadilaženje ekološke neravnoteže
Environmental values of students and overcoming ecological imbalance
Str. 21–40
PDF (preuzimanje)

B. Dorbić, D. Slavica, Tanja Radić Lakoš
Javne gradske zelene i ostale javne površine u funkciji vansezonskog turizma na primjeru Adventure 2021. godine u Šibeniku
Public urban green and other public areas in the function of off-season tourism on the example of adventure days in 2021 in Šibenik
Str. 41–53
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

S. Lelo, Denisa Žujo Zekić, Džana Kuna, B. Dorbić
Integrativna biologija kao potreba redizajniranja nastavnih planova i programa na sveučilištima zemalja ex. Jugoslavije
Integrative biology as a need to redesign curricula at universities in countries of ex. Yugoslavia
Str. 54–62
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Džana Kuna, S. Lelo, Denisa Žujo Zekić
Akustična, vizualna i kemijska komunikacija čovjeka i životinja
Acoustic, visual and chemical communication between humans and animals
Str. 63–69
PDF (preuzimanje)

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 70–71


Glasilo Future Volumen 6 broj 2-3 svibanj 2023.

Objavljeno 30. lipnja 2023. godine.

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_2-3_lipanj_2023.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

S. Maslo
New findings and confirmation of the presence of two alien grass species in Croatia: Cenchrus longisetus and Sporobolus indicus
Str. 01–07
PDF (preuzimanje)

D. Kremer, I. J. Košir, Marina Šimunić, Ksenija Karlović, S. Srečec, Renata Jurišić Grubešić
Phenolic compounds in Geranium dalmaticum (Beck) Rech. f. and G. macrorrhizum L. (Geraniaceae) growing in Croatia
Str. 08–17
PDF (preuzimanje)

M. Poje, Tajana Pavlinić, Dubravka Dujmović Purgar, M. Kušen, Tatjana Prebeg, Vesna Židovec
Otrovne biljne vrste u dječjim vrtićima u četvrti Trešnjevka - sjever u Zagrebu
Poisonous plant species in kindergartens of Trešnjevka - north district in Zagreb
Str. 18–31
PDF (preuzimanje)

Emilija Friganović, Duška Ćurić, Tajana Krička
Senzorska procjena tjestenine obogaćene maslačkom (Taraxacum officinale Weber)
Sensory evaluation of dandelion (Taraxacum officinale Weber) enriched pasta
Str. 32–43
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Mirjana Šipek
Ground-ivy (Glechoma hederacea L., Lamiaceae) habitats in NE Slovenia: floristic, chorological and syntaxonomic diversity
Str. 44–55
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Društvene vijesti i obavijesti (social news and announcements)
Nagrade Udruge Future u 2023. godini
Awards of the Association Futura in the year 2023
Str. 56–56

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 57–58


Glasilo Future Volumen 6 broj 1 svibanj 2023.

Objavljeno 10. svibnja 2023. godine.

Glasilo_Future_Volumen_6_broj_1_svibanj_2023.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Dubravka Dujmović Purgar, Martina Skendrović Babojelić, Maja Jurić, Mihael Kušen, Vesna Židovec
Inventarizacija samonikle flore na području grada Zaprešića
Inventory of wild flora in the town of Zaprešić
Str. 01–27
PDF (preuzimanje)

Tanja Žuna Pfeiffer, Tomislav Mandir, Dubravka Špoljarić Maronić, Filip Stević, Nikolina Bek, Ana Martinović
Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), invazivne biljne vrste, na području grada Osijeka
Distribution of the tree of heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), invasive plant species, in Osijek
Str. 28–42
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

Vesna Židovec, Mihael Kušen, Matija Barić, Petra Pereković, Miroslav Poje
Dendroflora grada Zagreba u 19. stoljeću – na primjeru parkova zagrebačke Zelene potkove, parkova Ribnjak, Maksimir i Tuškanac
Dendroflora of the city of Zagreb in the 19th century – on the example of Zagreb's Green Horseshoe, Ribnjak, Maksimir and Tuškanac parks
Str. 43–58
PDF (preuzimanje)

Petra Pereković, Ines Hrdalo, Dora Tomić Reljić, Monika Kamenečki
Ekološki principi u uređenju gradskih krajobraza
Ecological principles in urban landscape design
Str. 59–75
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Nikolina Sabo, Tihana Miloloža, Ljiljana Krstin, Zorana Katanić, Tanja Žuna Pfeiffer, Matej Šag
Novi podaci o rasprostranjenosti i staništima ljekovitih svojti papratnjača na području Slavonije
New data on distribution and habitats of medicinal fern taxa in Slavonia
Str. 76–89
PDF (preuzimanje)

Anja Zrnić, Nina Jeran, Vesna Židovec
Ukrasna i uporabna vrijednost različitih vrsta roda Vaccinium
Ornamental and utilization values of different Vaccinium species
Str. 90–108
PDF (preuzimanje)

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 109–110


Glasilo Future Volumen 5 broj 5-6 prosinac 2022.

Objavljeno 31. prosinca 2022. godine.

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_5-6_prosinac_2022.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

L. Hadelan, Anja Marković, Željka Mesić, Magdalena Zrakić Sušac
Preferencije studenata prema čokoladnim namazima
Students' preferences for chocolate spreads
Str. 01–12
PDF (preuzimanje)

Živa Bračič, Natalija Hočevar, Nina Šajna
Allelopathic potential of Helleborus dumetorum and its prospects for conservation with gardening
Str. 13–26
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

B. Dorbić, Lucija Jurlin, Vinka Karađole, M. Blažević
Bidermajer stil u suvremenoj floristici
Biedermeier style in contemporary floristry
Str. 27–44
PDF (preuzimanje)

Ana Šujica, Ž. Španjol, B. Dorbić
Ekološka radionica za srednjoškolce u sklopu projekta "S HEP-om do razumijevanja požara i njegovog utjecaja na okoliš" kao model edukacije iz zaštite prirode i okoliša
Ecological workshop on the topic of fire for high school students as part of the project "With HEP to understand fire and its impact on the environment" as a model of education in nature and environmental protection
Str. 45–59
PDF (preuzimanje)

Tihana Miloloža, Ljiljana Krstin, Zorana Katanić, Tanja Žuna Pfeiffer, Jelena Kadoić, Nikolina Sabo, Ana Martinović, M. Šag
Raznolikost biljnih svojti na južnim padinama Ivanščice pored grada Zlatara
Diversity of plant taxa on the southern slope of Ivanščica near the town of Zlatar above Zlatar town
Str. 60–72
PDF (preuzimanje)

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 73–74


Glasilo Future Volumen 5 broj 4 prosinac 2022.

Objavljeno 31. prosinca 2022. godine.

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_4_prosinac_2022.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Alka Turalija
Biljne vrste antropogenih travnjaka i hodnih površina u gradu Osijeku
Plant species of lawns and walking surfaces in the city of Osijek
Str. 01–20
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

Sanja Gašparović, T. Jukić
Uloga zelene infrastrukture u urbanoj obnovi Gornjega grada i Kaptola
The Role of Green Infrastructure in the Urban Renewal of Zagreb’s Upper Town and Kaptol
Str. 21–36
PDF (preuzimanje)

Petra Pereković, Monika Kamenečki, Ines Hrdalo, Dora Tomić Reljić
Pristup određivanju jedinstvene tipologije gradskih krajobraza
Approach to the setting of a unique typology of urban landscapes
Str. 37–56
PDF (preuzimanje)

M. Stojić, Mara Marić, B. Dorbić
Dudanov park u Kaštel Kambelovcu
Dudan's Park in Kaštel Kambelovac
Str. 57–77
PDF (preuzimanje)

Ema Grbčić, Ines Hrdalo
Krajobrazna analiza prostora: mogućnosti prenamjene klaonice u Zagrebu
Landscape analyses: possibilities of slaughterhouse revitalisation in Zagreb
Str. 78–109
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Ivana Vitasović Kosić, Lara Ćuk, Mara Marić
Perivoj dvorca Erdödy u gradu Jastrebarsko s osvrtom na dendrofloru perivoja
Erdödy castle Park in the town of Jastrebarsko with the a review on the dendroflora of the Park
Str. 110–130
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Prikaz knjige
Book review
Str. 131–136

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 137–138


Glasilo Future Volumen 5 broj 3 rujan 2022.

Objavljeno 30. rujna 2022. godine.

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_3_rujan_2022.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Alma Leto, Dž. Vukotić, Elma Temim
Translokacija kadmija u sustavu tlo-duhan-dimni kondenzat kod duhana u Bosni i Hercegovini
Cadmium translocation in the soil-tobacco-smoke condensate system in tobacco in Bosnia and Herzegovina
Str. 01–15
PDF (preuzimanje)

Semina Hadžiabulić, Jasna Hasanbegović, Aleksandra Šupljeglav Jukić, Jasmina Aliman, Azra Skender, Enesa Hadžić
Evaluation of autochthonous apple varieties (Malus domestica) in the area of Tomislavgrad
Str. 16–30
PDF (preuzimanje)

S. Maslo, Š. Šarić
Two new neophytes in the flora of Bosnia and Herzegovina: Oenothera fruticosa and Phacelia campanularia
Str. 31–38
PDF (preuzimanje)

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

Ljiljana Nanjara, Paula Krnjača, Sanja Mikolčević, B. Dorbić, Anita Pamuković, Lidija Bujas, Nina Vuletin
Kvaliteta mladih maslinovih ulja sorte Oblica u okviru maslinarske manifestacije "Dani mladog maslinovog ulja u Dalmaciji"
The quality of young olive oils of the Oblica variety with in the framework of the olive growing event "Days of young olive oil in Dalmatia"
Str. 39–53
PDF (preuzimanje)

K. Bahćevandžiev
Teaching floriculture: An educational experience from research to action – Case study
Str. 54–62
PDF (preuzimanje)

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 63–64


Glasilo Future Volumen 5 broj 1-2 lipanj 2022.

Objavljeno 30. lipnja 2022. godine.

Glasilo_Future_Volumen_5_broj_1-2_lipanj_2022.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Aiša Širbegović, Aida Šukalić, Maida Đapo-Lavić, Alma Mičijević, Alma Leto
Frequency of consumption of coffee beverages in the city of Mostar and caffeine intake
Str. 01–14
PDF (preuzimanje)

Emilija Friganović, Antea Nimak, Ančica Sečan, B. Dorbić, Ana Matin, Duška Ćurić, Tajana Krička
Analysis of RASFF notifications on cereals and cereal-based products contaminated with mycotoxins in the period from 01/01/2015 to 31/12/2019
Str. 15–36
PDF (preuzimanje)

Emilija Friganović, Anita Krezo, Ančica Sečan, B. Dorbić, Ana Matin, Tajana Krička, Duška Ćurić
Analysis of RASFF notifications on allergens in cereals and cereal-based products in the period from 01/01/2015 to 31/12/2019
Str. 37–63
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Sandra Mandinić, Katja Kopilaš, B. Dorbić, Marija Vrdoljak
Proizvodnja, svojstva i upotreba magarećeg mlijeka (u prehrambene i kozmetičke svrhe)
Production, properties and use of donkey milk (for food and cosmetic purposes)
Str. 64–73
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Društvene vijesti i obavijesti
Social news and announcements
Str. 74–74

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 75–76


Glasilo Future Volumen 4 broj 5-6 prosinac 2021.

Objavljeno 31. prosinca 2021. godine.

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_5-6_prosinac_2021.pdf

SADRŽAJ

Pregledni rad (scientific review)

S. Maslo, Š. Šarić
Remarks on recent distribution of Polygonum albanicum Jáv. in Bosnia and Herzegovina
Str. 01–09
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Dubravka Dujmović Purgar, Mila Domljanović, Eleonora Paurić, Lara Stura
Ukrasna vrijednost invazivnih biljnih vrsta Hrvatske
Decorative value of invasive plant species in Croatia
Str. 10–22
PDF (preuzimanje)

Elma Temim, B. Dorbić, Alisa Hadžiabulić, Sanela Mujčin
Ožiljavanje reznica indijske lagerstremije (Lagestroemia indica L.) tretiranjem vrbinom vodom, hormonom i vodom
Rooting cuttings of Indian lagerstroemia (Lagerstroemia indica L.) by treatment with the willow water, hormone and water
Str. 23–30
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

S. Kulić
Popularni rad (popular atricle)
Judging of ringneck doves (Streptopelia roseogrisea L.) and exhibition and judging of ringneck doves (Streptopelia risoria L.)
Str. 31–54

E. Delić
Društvene vijesti i obavijesti (Social news and announcements)
Ljetni kamp za mlade "Misli o prirodi!"
Summer camp for young people "Misli o prirodi!"
Str. 55–58

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 59–60


Glasilo Future Volumen 4 broj 4 listopad 2021.

Objavljeno 20. listopada 2021. godine.

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_4_listopad_2021.pdf

SADRŽAJ

Pregledni rad (scientific review)

I. Juran, Kristina Šumić, Maja Čačija
Mogućnosti suzbijanja cvjetnog štitastog moljca prirodnim neprijateljima i botaničkim insekticidima
Possibilities of controlling the greenhouse whitefly by natural enemies and botanical insecticides
Str. 01–21
PDF (preuzimanje)

Martina Kadoić Balaško, Darija Lemić, Katarina Maryann Mikac, Renata Bažok
Multidisciplinarni pristup istraživanju rezistentnosti kod kukaca
A multidisciplinary approach to insect resistance research
Str. 22–36
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Maja Čačija, Petra Runjak, I. Juran
Entomofauna lucerne na pokušalištu Šašinovec
Entomofauna of alfalfa at the Šašinovec experimental station
Str. 37–55
PDF (preuzimanje)

Klara Barić, Z. Ostojić, Ana Pintar
Europski mračnjak (Abutilon theophrasti Medik.) - biologija, ekologija, morfologija i suzbijanje
Velvetleaf (Abutilon theophrasti Medik.) - biology, ecology, morphology and control
Str. 56–64
PDF (preuzimanje)

Valentina Šoštarčić, D. Višić, Maja Šćepanović
Inter-populacijska varijabilnost sjemena ambrozije - mehanizam uspješne prilagodbe na različite okolišne uvjete
Inter-population variability of common ragweed seeds - a mechanism of successful adaptation to different environmental conditions
Str. 65–78
PDF (preuzimanje)

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 79–80


Glasilo Future Volumen 4 broj 2-3 lipanj 2021.

Objavljeno 30. lipnja 2021. godine.

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_2-3_lipanj_2021.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

E. Delić, B. Dorbić, Alisa Adžemović
Dendroflora Donatim parka u Adapazariju/Sakarija - Republika Turska
Dendroflora of Donatım park in Adapazari/Sakarya - Republic of Turkey
Str. 01–15
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

Tatjana Prebeg, Kristina Balen, Vesna Židovec
Utjecaj anatomske građe latica na ukrasna svojstva cvjetova
The influence of petal anatomy on ornamental attributes of flowers
Str. 16–29
PDF (preuzimanje)

Jelica Galić
Značaj proučavanja stanovništva u cilju razvoja poljoprivrede - studija slučaja Županije Zapadnohercegovačke
The importance of population studies for agricultural development - case study of the West Herzegovina County
Str. 30–42
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

D. Krstonošić, Franciska Erdelj, Ž. Škvorc, K. Sever
Odabir autohtonih aromatičnih i ljekovitih trajnica za uređenje terapijskih urbanih prostora na Mediteranu
Selection of autochthonous aromatic and medicinal perennials for therapeutic urban spaces in the Mediterranean
Str. 43–64
PDF (preuzimanje)

Dubravka Dujmović Purgar, Mateja Palčić, Klara Barić, D. Jareš, Z. Svečnjak
Agronomska i gospodarska vrijednost facelije
Agronomic and economic value of phacelia
Str. 65–76
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Društvene vijesti i obavijesti (social news and announcements)
Nagrade Udruge Future u 2021. godini
Awards of the Association Futura in the year 2021
Str. 77–78

Zdenka Bilušić, B. Dorbić
Prikaz radionice (review of workshop)
Prikaz znanstveno-popularne radionice "Aranžmani od mediteranskog bilja"
Review of the science-popular workshop "Arrangements of Mediterranean plants"
Str. 79–83

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 84–85


Glasilo Future Volumen 4 broj 1 svibanj 2021.

Objavljeno 24. svibnja 2021. godine.

Glasilo_Future_Volumen_4_broj_1_svibanj_2021.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Ivana Vitasović-Kosić, Lucija Đermek
Istraživanje korištenja, gospodarenja i zaštite prirodnih dobara u zakonom zaštićenim područjima – stavovi stanovnika rubnih zona PP Medvednica (Zagreb)
Research on the use, management and protection of natural resources in legally protected areas – attitudes of residents of the peripheral zones of the Medvednica Nature Park (Zagreb)
Str. 01–22
PDF (preuzimanje)

Teja Pintarič, Nina Šajna
Characteristics of heteroblasty in Hladnikia pastinacifolia (Apiaceae), a rare endemic from Slovenia
Str. 23–32
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

D. Prlić
Prikaz visinskog gradijenta vegetacije od Malog Platka prema vrhu Snježnika (Hrvatska)
A display of the altitudinal vegetation gradient from Mali Platak to the peak of Mt Snježnik (Croatia)
Str. 33–52
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

J. Juračak, Andreja Martić
Agroekološke i ekonomske pretpostavke za ekološki uzgoj konoplje za sjeme na području općine Križ
Agriecological and economic assumptions for cultivation of organic hemp for seeds in the municipality of Križ
Str. 53–74
PDF (preuzimanje)

Mara Marić
Perivoj i vegetacija Vile Čingrija na Boninovu – opservacije terenske nastave treće godine diplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana
The Park and vegetation of Villa Čingrija at Boninovo area – observations from the field teaching of the third year of the graduate study History of the Adriatic and the Mediterranean
Str. 75–88
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

V. Šegota, Nina Vuković, A. Alegro
Društvene vijesti i obavijesti (social news and announcements)
Prikaz rada Hrvatskog botaničkog društva (2002. – 2021.)
Review of the work of Croatian botanical society (2002 – 2021)
Str. 89–95

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 96–97


Glasilo Future Volumen 3 broj 5-6 prosinac 2020.

Objavljeno 31. prosinca 2020. godine.

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_5-6_prosinac_2020.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

D. Kovačević, Lidija Milenković, Dragana Lalević, Lj. Šunić, Z. Ilić
Utjecaj malčiranja na kontrolu korova i agronomska svojstva salate
Effect of malching on weed control and agronomic properties of lettuce
Str. 01–15
PDF (preuzimanje)

Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska, B. Dorbić, V. Tanaskovic, Romina Kabranova
The effect of two different fertilisers on the quality of Viola x wittrockiana Gams. seedlings
Str. 16–22
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

B. Dorbić, Jelena Pavić, Ž. Španjol, Emilija Friganović, Ana Vujošević, Sandra Vuković
Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni različitih kultivara afričke ljubičice (Saintpaulia ionantha L.)
Perceptions and attitudes on ornamental features and the use of different cultivars of african violet (Saintpaulia ionantha L.)
Str. 23–35
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Prikaz radionice (workshop review)
Znanstveno-stručna radionica "Valorizacija starih vrijednih primjeraka drveća"
Scientific-professional workshop "Valorization of old valuable specimens of trees"
Str. 36–37

O. Jašić
Prikaz knjige (book review)
Prikaz knjige: Fadil A. Čerkez, Razvoj zdravstvene ekologije (podnaslov: Fragmenti, bilješke, prilozi i sjećanja)
Book review: Fadil A. Čerkez, Development of health ecology (subtitle: Fragments, notes, contributions and memories)
Str. 38–41

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 42–43


Glasilo Future Volumen 3 broj 4 prosinac 2020.

Objavljeno 31. prosinca 2020. godine.

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_4_prosinac_2020.pdf

SADRŽAJ

Stručni rad (professional paper)

Ana Matin, Tajana Krička, Emilija Friganović, D. Tučić, Mateja Grubor
Tehnologija dorade i skladištenja maka
Poppy processing and storage technology
Str. 01–12
PDF (preuzimanje)

Vesna Židovec, Iva Antić, Ines Han Dovedan, Dubravka Dujmović Purgar
Tehnike i biljne vrste u aranžiranju cvijeća
Techniques and plant species in arrangement of flowers
Str. 13–29
PDF (preuzimanje)

B. Dorbić, Biljana Jurić-Ćivro, Ž. Španjol, Emilija Friganović, Branka Ljevnaić-Mašić, Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska
Ukrasne vrijednosti i inventarizacija povrtnih vrsta u dekorativnim privatnim vrtovima na području grada Knina
Ornamental values and inventorying of vegetable garden plants in decorative private gardens in the territory of the city of Knin
Str. 30–42
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Zdenka Bilušić
Prikaz izložbe (review of exhibition)
Izložba "Blizu neba" autorice Katarine Urem
Exhibition "Near the Sky" by Katarina Urem
Str. 43–45

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 46–47


Glasilo Future Volumen 3 broj 3 prosinac 2020.

Objavljeno 31. prosinca 2020. godine.

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_3_prosinac_2020.pdf

SADRŽAJ

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

S. Nakić, K. Lindov
Motivacija kao čimbenik razvoja ljudskih resursa
Motivation factor of human resources development
Str. 01–16
PDF (preuzimanje)

S. Nakić, Valentina Vinšalek Stipić, Marina Milinković
Upravljanje zalihama kao čimbenik uspješnog poslovanja hrvatskih poduzeća
Inventory management as a factor of successful business of Croatian companies
Str. 17–33
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Ivana Vitasović Kosić, Mirjana Šipek, Nina Šajna
Prikaz studentske terenske nastave na širem području mjesta Plomin (Plominska gora, Hrvatska)
Display of student fieldwork teaching in the wider area of Plomin (Plominska gora, Croatia)
Str. 34–50
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

D. Skejić
Popularan rad (popular article)
Neizvjesnost ocjenjivanja - Koliko objektivno možemo ocjenjivati ptice?
Uncertainty of judging - How objectively can we judging birds?
Str. 51–60

Zdenka Bilušić
Prikaz izložbe (review of exhibition)
Tematska izložba likovnih radova članova OMH u Šibeniku na temu značajnog parkovnog drveća Šibensko-kninske županije
Thematic exhibition of art works by OMH members in Šibenik on the topic of significant park trees of Šibenik-Knin County
Str. 61–63

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 64–65


Glasilo Future Volumen 3 broj 1-2 lipanj 2020.

Objavljeno 30. lipnja 2020. godine.

Glasilo_Future_Volumen_3_broj_1-2_lipanj_2020.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

M. Bobinac, S. Andrašev, N. Šušić, Andrijana Bauer-Živković, Đ. Jorgić
Elementi rasta stabala talijanske (Alnus cordata /Loisel./ Duby) i crne johe (Alnus glutinosa /L./ Gaertn.) u linijskim nasadima na Fruškoj gori (Srbija)
Growth characteristics of Italian alder (Alnus cordata /Loisel./ Duby) and black alder (Alnus glutinosa /L./ Gaertn.) in linear plantations at Fruška Gora (Serbia)
Str. 01–18
PDF (preuzimanje)

Aleksandra Govedarica-Lučić, S. Pašić, Alma Rahimić, Nikolina Kulina, Vedrana Bogdanović, Nataša Jovanović
Utjecaj gnojidbe i sorte na komponente prinosa salate (Lactuca sativa L.)
Influence of fertilization and variety on components of lettuce yield (Lactuca sativa L.)
Str. 19–29
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

Ivan Tekić
Gospodarska važnost sastojina alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na širem šibenskom primorju
Economic importance of Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) stands in wider Šibenik area
Str. 30–52
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Društvene vijesti i obavijesti (social news and announcements)
Nagrada grada Knina za životno djelo dr. sc. Bogdanu Cvjetkoviću, professoru emeritusu
Knin City Lifetime Achievement Award to dr. sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus
Str. 53–58

B. Dorbić
Društvene vijesti i obavijesti (social news and announcements)
Najava konferencije: "IX međunarodna znanstvena konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju (STED 2020)"
Conference announcement: "IX International Scientific Conference on Social and Technological Development (STED 2020)"
Str. 59–60

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 61–62


Glasilo Future Volumen 2 broj 5-6 prosinac 2019.

Objavljeno 31. prosinca 2019. godine.

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_5-6_prosinac_2019.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Ivana Gašparović, Ž. Španjol, B. Dorbić, I. Tolić, Irena Milčić
Perivoj dvorca Kulmer-Bračak (Republika Hrvatska) – biološko i prostorno vrednovanje
The public garden of the Kulmer-Bračak Castle (The Republic of Croatia) – biological and spatial evaluation
Str. 01–23
PDF (preuzimanje)

Emilija Friganović, Nikolina Tokmakčija, Ančica Sečan Matijaščić, M. Kelava, Mladenka Šarolić, B. Dorbić
Salmonella spp. in RASFF notifications involving Croatia in the period from 01/01/2014 to 31/12/2018
Str. 24–36
PDF (preuzimanje)

T. Svalina, Sara Nasić, M. Šuste, Žana Delić, Emilija Friganović, Mladenka Šarolić, B. Dorbić
Aromatski profil kupinovih vina
Aromatic profile of blackberry wines
Str. 37–47
PDF (preuzimanje)

Mladenka Šarolić, Nikolina Bosnić, Emilija Friganović, Žana Delić, M. Šuste, T. Svalina, B. Dorbić, Z. Marijanović
Kemijska analiza hlapljivih spojeva tradicionalne rakije Anižete s otoka Korčule – Republika Hrvatska
Chemical analysis of volatile compounds of traditional brandy Anižeta from the island of Korčula – Republic of Croatia
Pp. 48–57
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Doroteja Benko, Ivana Vitasović-Kosić
Primjena utilitarnog i ukrasnog bilja u razdoblju baroka na primjeru dvoraca Hrvatskog Zagorja
Use of utilitarian and ornamental plants in the Baroque period on the example of castles in Hrvatsko Zagorje
Str. 58–70
PDF (preuzimanje)

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 71–72


Glasilo Future Volumen 2 broj 4 prosinac 2019.

Objavljeno 31. prosinca 2019. godine.

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_4_prosinac_2019.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Žana Delić, Ivana Vuković, T. Svalina, M. Šuste, Emilija Friganović, Mladenka Šarolić, B. Dorbić
Isparljivi spojevi vina od maline
Volatile compounds of raspberry wines
Str. 01–09
PDF (preuzimanje)

Emilija Friganović, D. Anić, Ančica Sečan Matijaščić, Mladenka Šarolić, B. Dorbić, Žana Delić, M. Šuste
Ponašanje i stavovi studenata Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu o funkcionalnim napitcima
Behavior and attitudes of students of the Marko Marulić polytechnic of Knin toward functional beverages
Str. 10–20
PDF (preuzimanje)

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

E. Delić, B. Dorbić, Nađa Buturović, Azra Bostandžić, Almina Tahirović
Prikaz modela za održavanje terenske nastave iz primijenjene botanike i ekologije
A presentation of a model for teaching field courses in Applied Botany and Ecology
Str. 21–35
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

B. Dorbić
Sanacija i revitalizacija drvoreda bijelog duda (Morus alba L.) na prostoru luka Vrnaža – Istočni (središnji) dio luke u Šibeniku
Rehabilitation and revitalization of the white mulberry tree (Morus alba L.) in the area of port Vrnaža – East (central) part of the port in Šibenik
Pp. 36–51
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Ž. Zrno, Ivana Pintur
Elementarne funkcije u poljoprivredi
Elementary functions in agriculture
Str. 52–69
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Zdenka Bilušić
Prikaz izložbe (review of exhibition)
Izložba starih razglednica Šibenika iz fonda Knjižnice
Exhibition of old postcards of Šibenik from the Library's collection
Str. 70–72

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 73–74


Glasilo Future Volumen 2 broj 3 prosinac 2019.

Objavljeno 31. prosinca 2019. godine.

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_3_prosinac_2019.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Zvezda Bogevska, Olga Najdenovska, Marina Stojanova, Monika Stojanova, D. Ristikj
The influence of microbial inoculums on yield and yield components of rocket (Eruca sativa Mill.)
Str. 01–09
PDF (preuzimanje)

Martina Shotaroska, B. Simovski, T. Nikolovski, Katerina Chonevska, I. Minčev, V. Stojanovski
Urban Dendroflora of the Macedonia Park in the City of Skopje, North Macedonia
Str. 10–28
PDF (preuzimanje)

B. Dorbić, Tea Zemunović, Emilija Friganović, Elma Temim, Ž. Španjol, Katica Arar
Stavovi i percepcije kninskih srednjoškolaca o uzgoju i primjeni sobnog bilja
Attitudes and perceptions of the Knin-based secondary school pupils concerning the growing and use of indoor plants
Str. 29–45
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

B. Dorbić, A. Uremović, I. Gugić, Emilija Friganović
Ljekovita i uzgojna saznanja o bademu i orahu
Medicinal and breeding knowledge of almond and walnut
Str. 46–54
PDF (preuzimanje)

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 55–56


Glasilo Future Volumen 2 broj 1-2 lipanj 2019.

Objavljeno 30. lipnja 2019. godine.

Glasilo_Future_Volumen_2_broj_1-2_lipanj_2019.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Anarma Poprženović, Špela Pezdevšek Malovrh, B. Dorbić, E. Delić
Stavovi o društvenoj funkciji i općem stanju zelenila u Bihaću (Bosna i Hercegovina)
Attitudes on social function and overall status of greenery in the city of Bihać (Bosnia and Herzegovina)
Str. 01–14
PDF (preuzimanje)

Aida Šukalić, Alma Rahimić, Vedrana Komlen, Alma Mičijević, Lamija Aliman
Sadržaj arsena u plodovima nektarine (Prunus persica var. nucipersica schnied.) na području Hercegovine sa procjenom rizika na zdravlje ljudi
The content of arsenic in nectarine fruit (Prunus persica var. nucipersica schnied.) with risk assessment for human health on area of Herzegovina
Str. 15–22
PDF (preuzimanje)

Emilija Friganović, Martina Runje, Sara Ujaković, B. Dorbić, Mladenka Šarolić, Duška Ćurić, Tajana Krička
Senzorska procjena tjestenine obogaćene proteinima konoplje i graška
Sensory evaluation of hemp and pea proteins enriched pasta
Str. 23–43
PDF (preuzimanje)

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

B. Dorbić, Emilija Friganović, Marija Slipčević, Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska, Ana Vujošević
Senzorska procjena različitih oparaka od aromatičnog bilja
Sensory evaluation of different infusions from aromatic herbs
Str. 44–58
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Mladenka Šarolić, J. Roguljić, Emilija Friganović, Žana Delić, B. Dorbić, Marina Torić
Poljički soparnik
"Poljički soparnik"
Str. 59–66
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

S. Kulić
Popularan rad (popular paper)
Kanarinac pjesme slavujar
Song Canary "Slavujar"
Str. 67–71

Zdenka Bilušić
Prikaz konferencije (review of conference)
1. Znanstveno-stručni skup: "Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Submediterana" – 30. ožujka 2019.
1st Scientific-Expert Conference: "Application of Decorative Plants in the Tourist Offer of the Submediterranean" – 30th March 2019
Str. 72–72

B. Dorbić
Društvene vijesti i obavijesti (social news and announcements)
Najava konferencije: "VIII međunarodna znanstvena konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju (STED 2019)"
Conference announcement: "VIII International Conference on Social and Technological Development (STED 2019)"
Str. 73–74

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 75–76


Glasilo Future Volumen 1 broj 5-6 prosinac 2018.

Objavljeno 31. prosinca 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_5-6_prosinac_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

B. Dorbić, Lea Zemunović, Tea Zemunović, Emilija Friganović, Elma Temim, Katica Arar
Istraživanje općih saznanja o nekim vrstama trajnica na Mediteranu
A research on common knowledge about some perennial species in the Mediterranean region
Str. 01-12
PDF (preuzimanje)

Branka Stipanović
Stavovi maslinara o podizanju konkurentnosti maslinarstva u Dalmaciji u kontekstu ARISTOIL projekta
Attitudes of olive growers in Dalmatia region about competiveness growth in context of ARISTOIL project
Str. 13-27
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

M. Blažević
Ogled o urbanim i prirodnim vrijednosnicama Šibenika u kontekstu turističke perspektive
An overview of urban and natural values of Šibenik in the context and from tourism perspective
Str. 28-40
PDF (preuzimanje)

J. E. Meeker, Z. Lišnić, B. Dorbić, Emilija Friganović, Ž. Španjol, Zvezda Bogevska
Mogućnosti uporabe nekih jestivih submediteranskih autohtonih i alohtonih vrsta za održive dekorativne vrtove na kršu
Opportunities for use of some edible sub-Mediterranean autochthonous and allochthonous species for sustainable ornamental gardens in karst landscapes
Str. 41-48
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Zdenka Bilušić
Vijesti
News
Str. 49-50

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 51-52


Glasilo Future Volumen 1 broj 4 prosinac 2018.

Objavljeno 31. prosinca 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_4_prosinac_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

B. Dorbić, Sandra Dukić, Emilija Friganović, Margarita Davitkovska,Zvezda Bogevska, Ana Vujošević, Sandra Popović
Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni submediteranskog listopadnog drveća u zimskom razdoblju
Perceptions and attitudes about ornamental characteristics of sub-mediterranean deciduous trees during the winter season
Str. 01-16
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Z. Maričić, L. Maričić
Optimiziranje portfelja s različitim brojem imovine i različitim preferencijama rizika
Portfolio optimization with different number of assets and different risk preferences
Str. 17-30
PDF (preuzimanje)

L. Maričić, Z. Maričić
Utjecaj dodatnih dionica na granice efikasnosti, portfelj s minimalnom varijancom i tangencijalni portfelj
Influence of additional shares on efficiency frontier, minimum variance portfolio and tangential portfolio
Str. 31-44
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

B. Dorbić
Prikaz knjige
Book review
Str. 45-49

B. Dorbić
Društvene vijesti
Social news
Str. 50-52

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 53-54


Glasilo Future Volumen 1 broj 3 kolovoz 2018.

Objavljeno 18. kolovoza 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_3_kolovoz_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

E. Delić, Jasnica Medak, Azra Bakrač, Subha Džafić, B. Dorbić, Berina Muhović
Dendroflora Gradskog parka u Bihaću
Woody Plants in the Bihać City Park
Str. 01-14
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

Martina Rubeša
Digitalne nejednakosti i potencijal za socijalno uključivanje
Digital Inequalities and Potential for Social Inclusion
Str. 15-26
PDF (preuzimanje)

Ančica Sečan Matijaščić
Pravo na privatnost i objavljivanje osobnih podataka, informacija (o) i fotografija maloljetne djece
The Right to Privacy and Publishing of Personal Data, Information (about) and Photographs of Minor Children
Str. 27-59
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Nina Gojić
Prikaz predstave
Play review
Str. 60-63

B. Dorbić
Prikaz knjige
Book review
Str. 64-66

D. Crnogaća, M. Chiabov, Ana Selak
Prikaz radova natječaja
Competition proposals review
Str. 67-73

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 74-75


Glasilo Future Volumen 1 broj 1-2 lipanj 2018.

Objavljeno 30. lipnja 2018. godine.

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_1-2_lipanj_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Ivana Vitasović-Kosić
Tradicionalna upotreba samoniklog jestivog bilja na području općine Kršan (Istra, Hrvatska)
Traditional wild food plants used in Kršan municipality (Istria, Croatia)
Str. 01-14
PDF (preuzimanje)

Prethodno priopćenje (preliminary communication)

M. Blažević
Crtice iz povijesti poljoprivrede, šumarstva i hortikulture Šibenika (1774.-1941.)
Short review from history of agriculture, forestry and horticulture of Šibenik (1774-1941)
Str. 15-29
PDF (preuzimanje)

B. Dorbić, Marija Lizatović, Ivna Podrug
Percepcije o ukrasnim vrijednostima i primjeni palmi na Mediteranu
Perceptions of decorative values and application of palms in the Mediterranean
Str. 30-38
PDF (preuzimanje)

Pregledni rad (scientific review)

Ela Brkić, Nikolina Gaćina
Stevia rebaudiana Bertoni - prirodni funkcionalni zaslađivač
Stevia rebaudiana Bertoni - natural functional sweetener
Str. 39-47
PDF (preuzimanje)

Stručni rad (professional paper)

Emilija Friganović, Katarina Bilić, Mladenka Šarolić, B. Dorbić
Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda
Energy value and the amounts of nutrients of selected pastry products
Str. 48-55
PDF (preuzimanje)

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Zdenka Bilušić, B. Dorbić
Prikaz konferencije
Review of conference
Str. 56-57

Zdenka Bilušić
Prikaz izložbe
Review of exhibition
Str. 58-62

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 63-64

Upute

Stručno znanstveni časopis Futura objavljuje znanstvene i stručne radove iz biotehničkih znanosti (poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma, biotehnologije i interdisciplinarne biotehničke znanosti) kao i društvene vijesti, bibliografije, zatim prikaze knjiga i radova, popularne znanstvene radove, polemike i dr. Objavljuju se samo radovi koji nisu drugdje predani za objavljivanje, niti objavljeni. Znanstveni radovi se kategoriziraju: – izvorni znanstveni rad (original scientific paper) – pregledni znanstveni rad (scientific review) – prethodno priopćenje (preliminary communication) – konferencijsko priopćenje (conference paper) – rad prethodno prezentiran na konferenciji. Radove recenziraju dva ili više znanstvenika iz odgovarajućeg područja. Rad ne smije imati više od 17 tipkanih stranica, veličina slova 11, font Times New Roman, prored 1,5, margine 2,5. Izuzetno, uz odobrenje uredništva, neki interdisciplinarni ili uredništvu interesantni radovi mogu sadržavati do 25 ili više tipkanih stranica. Rukopisi se predaju u elektroničkom obliku na hrvatskom ili engleskom jeziku (e-mail: urednistvo@gazette-future.eu).
Izvorni znanstveni rad treba sadržavati: puna imena i prezimena autora s nazivima institucija, adresom i e-poštom u bilješkama – font 10, naslov, sažetak, abstract, uvod, materijale i metode, rezultate istraživanja, diskusiju, zaključak i literaturu – font 12 podebljano za naslove. Radovi napisani na engleskom jeziku se predaju bez naslova na hrvatskom jeziku i hrvatskog sažetka.
Naslov rada treba biti što kraći, na hrvatskom i engleskom jeziku. Kategoriju rada predlažu autori, a potvrđuju recenzenti i glavni urednik.
Sažetak treba sadržati opći prikaz, metodologiju, rezultate istraživanja i zaključak. Rad je potrebno pisati u trećem licu s min. 3 do 5 ključnih riječi. Obim sažetka ne bi smio biti veći od 250 riječi. Abstract je prijevod sažetka s ključnim riječima.
Uvod treba sadržavati što je do sada istraživano i što se željelo postići danim istraživanjem. Materijale i metode istraživanja treba ukratko izložiti. U rezultatima i diskusiji (raspravi) potrebno je voditi računa da se ne ponavlja iznijeto. U zaključcima je potrebno izložiti samo ono što pruža kratku i jasnu predstavu istraživanja. Literaturu treba poredati prema abecednom redu autora i to: prezime i početno slovo imena autora ili Anonymous (nepoznat autor), godina izdanja u zagradama, naslov knjige ili članka, naziv časopisa te broj ili godište, kao i mjesto izdavanja i oznaku stranica od–do. Više od tri autora se u literaturi navodi kao npr. (Prezime et al., 2018). Fusnote u radu treba izbjegavati ili eventualno koristiti za neka pojašnjenja. Autori se u tekstu citiraju sukladno APA standardu npr. (Prezime, 2018); (Prezime1 i Prezime2, 2016); (Prezime et al., 2018) (više od dva autora). Citate prate navodnici ("n") i stranica preuzimanja citiranog teksta (Prezime, 2018, str. 44).
Tablice se numeriraju i navode iznad na hrvatskom i u kurzivu na engleskom jeziku.
Slike se numeriraju i navode ispod na hrvatskom i u kurzivu na engleskom jeziku.
Rezolucija slika (grafikon, fotografija, crtež, ilustracija, karta) treba iznositi najmanje 300 dpi.

Novosti

Edukacija srednjoškolaca o požarima i njihovom utjecaju na okoliš

Šibenik, 20. i 21. listopada 2022.

       20. i 21. listopada 2022., Udruga Futura uspješno je provela projekt financiran donacijom HEP-a: "S HEP-om do razumijevanja požara i njegovog utjecaja na okoliš" - u drugom i trećem razredu Ekonomske škole Šibenik.


Najava: "Radionica ~ Samonikle ukrasne vrste za rez i aranžiranje"

       Petak - Subota, 21. - 22. svibnja 2021. godine
       Šibenik - Republika Hrvatska

OGRANAK MATICE HRVATSKE U ŠIBENIKU
i
STRUČNO-ZNANSTVENA UDRUGA FUTURA

pozivaju vas na

"Radionicu ~ Samonikle ukrasne vrste za rez i aranžiranje"

21. i 22. svibnja 2021. u Gradskoj knjižnici "Jurja Šižgorića" u Šibeniku


21. 05. 2021., petak

17:00
Otvorenje znanstveno-popularne radionice Aranžmani od mediteranskog bilja.

17:30 - 19:30
Radionica Samonikle ukrasne vrste za rez i aranžiranje.
Voditelji radionice: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. i Vinka Karađole, struč. nast.

19:30 - 20:00
Diskusija i evaluacija.

22. 05. 2021., subota

10:00 - 10:30
Prizemlje i 1. kat izložba cvjetnih aranžmana nastalih nastalih na radionici
i likovne izložbe članova OMH u Šibeniku i gostiju Cvit u kamenu.

10:30 - 11:15
Radionica kolažiranja prešanog cvijeća.
Voditeljica radionice: Janja Parać.

11:15 - 12:00
Radionica izrade kreativnih herbarija.
Voditelji radionice: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. i Antonia Dorbić, mag. art. kip.

12:00 - 12:30
Poetski recital članova Ogranka i gostiju Cvit u kamenu. Podjela certifikata.

Organizatori:

OMH u Šibeniku (Republika Hrvatska) i Stučno - znanstvena udruga Futura (Republika Hrvatska).

Pokrovitelj:

TZ Grada Šibenika (Republika Hrvatska).Najava: "VIII međunarodna znanstvena konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju (STED 2019)"

       Petak - Subota, 08. - 09. studenoga 2019. godine
       Trebinje - Bosna i Hercegovina

UNIVERZITET PIM BANJA LUKA, BOSNA I HERCEGOVINA
FAKULTET ZA MENADŽMENT HERCEG NOVI, CRNA GORA
VISOKA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, ŠABAC, SRBIJA
i
STRUČNO-ZNANSTVENA UDRUGA FUTURA, ŠIBENIK, HRVATSKA

pozivaju vas na

VIII međunarodnu znanstvenu konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju

"STED 2019"

Petak - Subota, 08. - 09. studenoga 2019. godine

Hotel Leotar, Trebinje - Bosna i Hercegovina

cilj i teme konferencije
upute autorima
smještaj
kotizacija
program

Organizator:

Univerzitet PIM Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Suorganizatori:

Fakultet za menadžment Herceg Novi, Crna Gora,
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac, Srbija
i
Stručno-znanstvena udruga FUTURA, Šibenik, Hrvatska.

organizacijski odbor
znanstveni odbor


Najava: 1. znanstveno-stručni skup "Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Submediterana"

       Subota, 30. ožujka 2019. u 09:30 sati
       Šibenik - Republika Hrvatska

OGRANAK MATICE HRVATSKE U ŠIBENIKU
i
STRUČNO-ZNANSTVENA UDRUGA FUTURA

pozivaju vas na

1. znanstveno-stručni skup

"Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Submediterana"

Subota, 30. ožujka 2019. u 09:30 sati

Šibenik - Republika Hrvatska


09:30
Otvaranje skupa i pozdrav dobrodošlice.

09:45
Otvaranje izložbe akvarela članova OMH u Šibeniku.

10:00 - 10:20
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.
PREDAVANJE: "Ukrasno bilje u ozelenjivanju javnih gradskih prostora na Submediteranu".

10:20 - 10:30
Berina Muhović, bsc. gen i bioing.
PREDAVANJE: "Primjena vrsta iz por. Fabaceae i Mimosaceae u ukrasnoj hortikulturi na Submediteranu".

10:30 - 10:40
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred., Ivan Gugić i Andrej Uremović.
PREDAVANJE: "Ljekovita i uzgojna saznanja o orahu i bademu".

10:40 - 10:50
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred., Jelena Pavić i Marija Tarle
PREDAVANJE: "Ljekovita i uzgojna saznanja o smilju".

10:50 - 11:00
Emilija Friganović, v. pred.
PREDAVANJE: "Uporaba aromatičnog bilja iz submediteranskog klimata u prehrambenoj industriji".

11:10 - 11:20
Emir Delić
PREDAVANJE: "Uzgoj i primjena paulovnije (Paulownia tomentosa Siebold & Zucc.) na Submediteranu".

11:20 - 11:40
Rasprava.

11:40 - 12:00
Kulturno umjetnički program članova Ogranka Matice hrvatske u Šibeniku.

12:00 - 12:15
Vinka Karadžole, struč. nast.
PREDAVANJE: "Suvremeni dizajn ukrasnih aranžmana s nekim submediteranskim vrstama".

12:15 - 12:35
Zaključci sa skupa, vrednovanje i podjela certifikata za sudjelovanje.

12:35 - 16:00
Stručni obilazak šibenskih zelenih površina (voditelj: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.).

Organizatori:

OMH u Šibeniku (Republika Hrvatska) i Stučno - znanstvena udruga Futura (Republika Hrvatska).

Suorganizator:

TZ Grada Šibenika (Republika Hrvatska).

Organizacijski i programski odbor:

Zdenka Bilušić, prof. (Ogranak Matice hrvatske u Šibeniku - Republika Hrvatska) - predsjednica organizacijskog odbora,
Emilija Friganović, dipl. ing. preh. teh., v. pred. (Udruga Futura - Šibenik - Republika Hrvatska) - članica,
Dino Karađole, dipl. oec. (Turistička zajednica Grada Šibenika - Republika Hrvatska) - član,
Ančica Sečan, mag. act. soc. (Udruga Futura - Šibenik - Republika Hrvatska) - članica;
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred. (Udruga Futura - Šibenik - Republika Hrvatska) - predsjednik programskog odbora,
Mr. sc. Milivoj Blažević (Šibenik - Republika Hrvatska) - član,
Antonia Dorbić, mag. art. kip. (Udruga Futura - Šibenik - Republika Hrvatska) - članica,
Berina Muhović, bsc. gen. i bioing. (Sarajevo - Bosna i Hercegovina) - članica,
Emir Delić, bsc. šum. (Bihać - Bosna i Hercegovina) - član.


Održan 1. znanstveno-stručni skup: "Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Mediterana"

Šibenik, 09. lipnja 2018.

       Dana 09. lipnja 2018. godine, u Dvorani Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik, održan je 1. znanstveno-stručni skup: "Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Mediterana".

  • Šibenik ~ 09. lipnja 2018.Šibenik ~ 09. lipnja 2018.
  • Šibenik ~ 09. lipnja 2018.Šibenik ~ 09. lipnja 2018.
  • Šibenik ~ 09. lipnja 2018.Šibenik ~ 09. lipnja 2018.
  • Šibenik ~ 09. lipnja 2018.Šibenik ~ 09. lipnja 2018.

Najava: 1. znanstveno-stručni skup: "Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Mediterana"

       Subota, 09. lipnja 2018. u 09:30 sati
       Dvorana Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik

OGRANAK MATICE HRVATSKE U ŠIBENIKU
i
STRUČNO-ZNANSTVENA UDRUGA FUTURA

pozivaju vas na

1. znanstveno-stručni skup

"Primjena ukrasnog bilja u turističkoj ponudi Mediterana"

Subota, 09. lipnja 2018. u 09:30 sati

Dvorana Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik


09:30
Otvaranje skupa i pozdrav dobrodošlice.

09:45
Otvarenje izložbe akvarela članova OMH u Šibeniku.

10:00 - 10:20
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.
PREDAVANJE: "Ukrasno bilje u ozelenjivanju javnih gradskih prostora Šibensko-kninske županije".

10:20 - 10:30
Ante Vrcić
PREDAVANJE: "Menadžment komunalnih usluga - održavanje zelenih površina".

10:30 - 10:40
Doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred., Marija Lizatović i Ivna Podrug
PREDAVANJE: "Percepcije o ukrasnim vrijednostima i primjeni palmi na Mediteranu".

10:40 - 10:50
Ante Djaković i Marko Sentić
PREDAVANJE: "Percepcije o ukrasnim vrijednostima i primjeni geofita".

, 10:50 - 11:00
Emilija Friganović, v. pred.
PREDAVANJE: "Uporaba aromatičnog bilja s krša u prehrambenoj industriji".

11:10 - 11:20
Nikolina Gaćina, v. pred.
PREDAVANJE: "Trnina (Prunus spinosa L.)- ukrasna i ljekovita autohtona vrsta".

11:20 - 11:40
Rasprava.

11:40 - 12:00
Kulturno umjetnički program članova Ogranka Matice hrvatske u Šibeniku.

12:00 - 12:30
Vinka Karadžole, struč. nast.
PREDAVANJE: "Suvremeni dizajn ukrasnih aranžmana s autohtonim mediteranskim vrstama".

12:30 - 13:00
Zaključci sa skupa, vrednovanje i podjela certifikata za sudjelovanje.

13:00 - 16:00
Stručni obilazak šibenskih zelenih površina (voditelj: doc. dr. sc. Boris Dorbić, v. pred.).


Organizatori:

OMH u Šibeniku i Stučno - znanstvena udruga Futura.

Suorganizator:

TZ Grada Šibenika.

Linkovi

TechTransferSIKC ~ Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija u sektoru hrane Šibensko-kninske županije
Transfer of technology and commercialization of innovations to food business sector of Šibenik-Knin County
TechTransferSIKC.eu

hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
hrčak - Portal of Scientific Journals of Croatia
HRcak.srce.hr

EBSCOhost ~ Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu
EBSCOhost ~ Electronic Resources Portal for the Croatian Academic and Scientific Community
baze.nsk.hr/baza/EBSCOhost

Web of sciense (WOS) ~ Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu
Web of sciense (WOS) ~ Electronic Resources Portal for the Croatian Academic and Scientific Community
baze.nsk.hr/baza/Web-Science/

DOI ~ digitalni identifikator objekta
DOI ~ Digital Object Identifier
www.nsk.hr/DOI

Centar za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković ~ Citatna baza znanstvenih časopisa (JCR)
Centre for Scientific Information of the Ruđer Bošković Institute ~ Journal Citation Reports (JCR)
lib.irb.hr/web/hr/baze-podataka/item/749-journal-citation-reports-jcr.html

Hrvatska znanstvena bibliografija
Croatian scientific bibliography
Bib.irb.hr

Sveučilište u Zagrebu
University of Zagreb
UniZg.hr

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
National and University Library in Zagreb
NSK.hr

Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik
"Juraj Šižgorić" Šibenik City Library
Knjiznica-sibenik.hr

Šibenik.hr
Šibenik.hr
Šibenik.hr

Šibensko-kninska županija
Šibenik-Knin County
Sibensko-kninska-zupanija.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
The Croatian Agency for Science and Higher Education (ASHE)
AZVO.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia
MZO.hr

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Ministry of Culture of the Republic of Croatia
Min-kulture.hr

Google Znalac
Google Scholar
SCHOLAR.google.hr

Web Znanosti
Web of Science
WebofKnowledge.com

ZnanostIzravno
ScienceDirect
ScienceDirect.com

Internacionalni Centar za poljoprivredu i biotehnologije
Centre for Agriculture and Biosciences International
CABI.org

AGRIS ~ Međunarodni informacijski sustav za poljoprivrednu znanost i tehnologiju
AGRIS ~ International Information System for Agricultural Science and Technology
AGRIS.fao.org

COBISS.net ~ Suradnički online bibliografski sustavi i usluge
COBISS.net ~ Co-operative Online Bibliographic Systems and Services
COBISS.net

Imenik časopisa s otvorenim pristupom (DOAJ)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
DOAJ.org

DRJI ~ Imenik indeksiranja istraživačkih časopisa
DRJI ~ Directory of Research Journals Indexing
oldDRJI.lbp.world

Internacionalni Index Copernicus
Index Copernicus International
IndexCopernicus.com

Imenik globalnih serijala
Global Serials Directory
ULRICHSweb.serialssolutions.com

WorldCat ~ Najveći svjetski knjižnični katalog
WorldCat ~ World's largest library catalog
WorldCat.org

Portal eIzvora Sveučilišta Charles
eResources Portal of Charles University
pez.Cuni.cz

Weizmann Institut znanosti
Weizmann Institute of Science
Weizmann.ac.il

Internacionalni OMICS
OMICS International
OMICSonline.org

Nacionalna poljoprivredna knjižnica - Odjel poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država
National Agricultural Library ~ United States Department of Agriculture
NAL.usda.gov

ProQuest
ProQuest
ProQuest.com

SCindeks ~ Srpski citatni indeks
SCindeks ~ Serbian Citation Index
SCindeks.ceon.rs

KOBSON
KOBSON
Kobson.nb.rs

TUWien ~ SCI, SSCI and A&HCI pretraživanje časopisa
TUWien ~ SCI, SSCI and A&HCI Journals Search
Publik.tuwien.ac.at/info/sci_search.php?lang=2

Thomson Reuters
Thomson Reuters
ip-science.ThomsonReuters.com/mjl

ImpactFactor
ImpactFactor
ImpactFactor.pl

Faktor utjecaja časopisa
Journal Impact Factor
Scijournal.org

SJR ~ Scimago časopis i rangiranje zemalja
SJR ~ Scimago Journal & Country Rank
Scimagojr.com/journalrank.php

PlagScan ~ Online provjera plagiranja
PlagScan ~ Online Plagiarism Checking
PlagScan.com

Provjerivač plagiranja i korektor
Plagiarism Checker & Proofreader
Grammarly.com/plagiarism

Provjerivač plagiranja
Plagiarism Checker
Smallseotools.com/plagiarism-checker

Pravila o autorskim pravima izdavača i samoarhiviranje - Napredno pretraživanje
Publisher copyright policies & self-archiving - Advanced Search
sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnum=|&version=&mode=advanced

Pretraživač časopisa Elsevier
Elsevier Journal Finder
JournalFinder.elsevier.com

Procjenitelj imena autora časopisa
Journal Author Name Estimator
Jane.biosemantics.org

Dynamic Drive DHTML i JavaScript kod knjižnica
Dynamic Drive DHTML & JavaScript Code Library
www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/item/uber_round_color_tabs

Hoverbox Nathana Smitha
Hoverbox by Nathan Smith
http://sonspring.com/journal/hoverbox-image-gallery

A Nice & Simple Contact Form Chrisa Coyiera
A Nice & Simple Contact Form by Chris Coyier
https://css-tricks.com/nice-and-simple-contact-form/